AVALIK KIRI EESTI VABARIIGI PEAMINISTRILE

Veiko Rämmel
Selle petitsiooni autor

/ #942 Re: Re: Re:

2011-11-26 12:09

#940: - Re: Re:

Eestlaste põline asuala, teised on hilisemalt sisserännanud, mis tähendab,et meil on siin eelisõigus, mis ei tähenda, et ma venelasi halvustaksin.Olen aga otsustavalt vastu vene keelele riigikeele staatuse andmisele, sest see tapaks Eesti keele ja kultuuri. Kultuuriautonoomia palun, võrdne kohtlemine  on niigi. Kui mina Venemaale või Inglismaale elame lähen pean vastava keele ära õppima,miks Teie ei pea? Veelkord, see ei ole venelaste põline kodumaa ja minu väljendatu ei ole vaenu ilming. Püüa aru saada.