AVALIK KIRI EESTI VABARIIGI PEAMINISTRILE

niiviisi
Külaline

/ #1805

2011-12-11 15:05

Petitsiooni mõte on õige. Kahjuks ei ole võimalik kõiki praeguse valitsuse ja peaministri eksimusi siinjuures avaldada, sest neid on niivõrd palju. Ühe näitena tooks asjaolu, et 2006 -ndal aastal ei reageerinud Hr. Ansip avalikule kirjale kus päriti aru, kuidas oli võimalik keskkonnaminister Villu Reiljani loal rajada Saue valda Tallinnast 4 km kaugusele kiiritustehas Steri, mille kiirgustase täisvõimsusel töötamisel ületab Paldiskisse vene sõjaväe poolt jäätud kiirgusallikad 160 kordselt. See teha ehitati ilma detailplaneeringuta, ilma tervishoiu ameti kooskõlastuseta, Saue volikogu komisjoni otsuse kohaselt ka ilmselgelt ehituspäevikuid võltsides. Kui rahva nõudmisel tehti tagantjärgi keskkonnamõjude hindamine, siis selles ei arvestatud mõjusid keskkonnale. Järgmine keskkonnaminister Randveer nõudis uut ja korralikku keskkonnamõjude hinnangut. Seepeale vahetati minister Randveer Tammkivi vastu ja see soovitas vaid kohtusse pöörduda, kui lusti on. Uut KMH-d ei tehtud ja minister andis loa kiirgusallikate täiendavaks maaletoomiseks. Kiiresti vorbiti valmis hädaolukorras tegutsemise plaan, kust nähtub et avarii korral kaetakse ala helikopterite poolt allaloobitava betooniga. Ametlike andmete järgi on põhjavesi antud piirkonnas täiesti kaitseta. Tehas rajati aga küla ainukese veetorni sanitaaralale. Selle tarvis Reiljan vähendas oma käskkirjaga sanitaarala 50 meetrilt 30-le. Võimaliku suuravarii kottal jääb ohutsooni ka Tallinna linn. Korralikke uuringuid ja mõõtmisi keelduti tagantjärele tegemast poõhjuendusega, et tehas on juba rajatud. Keskkonnaministeeriumi kodulehel on teave rahvusvahelise komisjoni otsusest paldiski kohta, et lähema 50 aasta jooksul pole selle saataga seal midagi võimalik ette võtta, kuna puuduvad rahalised vahendid, tehnika ja väljaõppinud inimesed. Siin aga istutati Tallinna külje alla 160 uut Paldiskit. Peaminister aga ei reageeri - teda ei huvita. Kui pöördusime Kapo poole et nad uuriksid üht ebatäpsust kiirgusallikate maaletoomist lubavas dokumendis, vastati, et nad ei usu et midagi valesti on, tehase omanik Jaanus Pikani oli nendega juba suhelnud ja meeldiv härrasmees oli.

Lisaks siia veel, asjaga oli seotud saue vallavanem Mati tartu (keskerakond) Saue valla volikogu esimees Tiidemann(rahvaliit) Harju maavanem Lootsmann(keskerakond) Roheliste esimees Strandberg lubas küll appi tõtata, aga hiljem möönis , et oli tehase omaniku isiklik sõber ja sõber teadagi sõpra ei reeda.  Kui pöördusime Harju maavanema poole, siis saime vastuseks et Keskkonnaministeerium ei vastuta detailplaneeringute osas ja Saue vallavanemal puudus pädevus otsustada kiirgusallikate osas. Seega süütud mõlemad.

niipalju saime aga KMH käigus targemaks et asutatud tehas kuulub IAEA klassifikatsiooni järgi esimesse klassi, samasse, mis aatomielektrijaamad. neil on kõrgemad ehitusnõuded ja peab olema veel palju éritingimusi täidetud . See tehas ehitati nagu vana kartulihoidla ilma mingi korraliku järelvalveta. PS Kiirguskeskes avastas ka esimese kontrolli käigus praod basseinis, kus kiirgusallikaid hoitakse vee sees ajal, mil kiiritust ei toimu. Teistkordsel kontrollil oli bassein veega täidetud ja seda kas praak likvideeritud, polnud võimalik kontrollida.