AVALIK KIRI EESTI VABARIIGI PEAMINISTRILE


Külaline

/ #2277 Skeemimeister Vello Lõugas jagas Tallinna raha lapsiku plaani järgi

2012-02-15 10:08

Juhtum ise ja Vello Lõugase skeem on niivõrd lapsikult lihtne, et kiibitsejad võiksid seda nimetada komöödiaks neljas vaatuses, kus kõik sai alguse suhteliselt ebaolulisest tööüles-andest ehk sellest, et Lõugas asus otsima liikluskorraldusjooniste koostajat.

Hea tava ja ka seadus näevad ette, et ametnik otsib sellisel juhul kõige odavama tööde tegija ja kogub selleks kokku ettevõtete hinnapakkumised. Seda kõike asuski Lõugas esialgu tegema ja läbirääkimistele kvalifitseerusid kolm teenekat ettevõtet: Tallinna liikluskorralduse kuningas AS Signaal, OÜ Liikluskorraldus ja mainekas projekteerimisettevõte K-Projekt. Ent sellega loogilisus ja hea tava järgimine ka lõppesid. Nimelt valis Lõugas ainuisikuliselt tööde tegijaks AS-i Signaal ning lubas lepingu kohaselt maksta tööde eest 347 232 krooni (22 192 eurot). See polekski laiduväärt, ent Signaal hankis seejärel alltöövõtja, OÜ Liikluskorraldus, kellele maksis 297 600 krooni (19 020 eurot). Kas te arvate, et OÜ Liikluskorraldus hakkas seejärel hoogsalt liiklusjooniseid valmistama? Eksite! OÜ Liikluskorraldus sõlmis omakorda lepingu kolmanda läbirääkimistel olnud firma, K-Projektiga, kes pidi lõpuks tööd ära tegema.

Juuli lõpus väljastas Lõugas dokumendi, milles kinnitas, et K-Projekt on andnud kõik vajalikud tööd edasi ja maksis AS-ile Signaal lubatud summad linnakassast välja. Selle kinnitas oma allkirjaga ka liiklustalituse juht Mati Songisepp. Kõik olekski ilmselt jäänud tähelepanuta, kui septembris poleks transpordiametisse saabunud kapo, viinud Lõugase ülekuulamisele ja hakanud just seda tehingut uurima.

Seejärel asus kogu juhtumit uurima ka transpordiameti komisjon ja oh üllatust – otsides dokumente ja jooniseid, mis olevat juba juuli lõpus edukalt ja korrektselt üle antud, jäi tühjade kätega. K-Projektilt küsitud joonised olid aga sellisel moel tehtud, et komisjon sedastas: „Nimetatud töö on oluliste puudustega ning seda ei oleks tohtinud vastu võtta, vaid oleks pidanud tagastama teostajale puuduste kõrvaldamiseks.“

Vähe sellest – AS-i Signaal juhatuse liige Ats Tamm ja OÜ Liiklusbüroo juhatuse liige Janno Sammul väitsid transpordiametile, et tegelikult suhtles K-Projektiga Lõugas ise ning määras ka tööde ja vahendustasude suuruse. Lõugas omakorda transpordiametile ei valgustanud oma motiive, mis sundisid teda esitama tellimuse Signaalile, mis omakorda edastas tellimuse Liikluskorraldusele, mis omakorda edastas tööd K-Projektile. Küll said kõik skeemiga seotud firmad ilusa vahendustasu.

Tagatipuks ei olnud transpordiamet 1. novembri seisuga endiselt kurikuulsas aktis 2897 nimetatud töid kätte saanud. „K-Projektist saadud materjalid on sisuliselt üksnes töö mustandid. /—-/ On alust arvata, et tegelikkuses sellel ajal, kui Lõugas kinnitas, et töö on valmis ja vastab nõuetele, ei olnud tööd üldse olemas.”

Transpordiamet toob esile veel ühe motiivi. „AS Signaali lepingupartner on OÜ Ravelson LTV, mille juhatuse liikmed ja osanikud on Vello Lõugase pojad,” seisab transpordiameti käskkirjas. „AS Signaal, OÜ Liiklusbüroo ja AS-i K-Projekt soosimine loob eeldused, et tulevikus on võimalik nendelt isikutelt saada OÜ Ravelson LTV-le soodsamad tingimused.”