AVALIK KIRI EESTI VABARIIGI PEAMINISTRILE


Külaline

/ #3023

2012-03-12 16:51

Aitäh, et algust tegite, nõustun täielikult petitsioonis toodud seisukohtade ja argumentidega. Eestimaa on viidud kriisi äärele, rahvas vaesub, lapsed nälgivad, noored (ja mitte ainult nemad)lahkuvad riigist. Ohus on rahvuse ellujäämine, keel ja kultuur. Tegelikult vajame uut loomeliitude pleenumit, vajame uut laulvat revolutsiooni, uusi tuuli nii poliitikas kui mõtlemises. Olen kindel, et rahvas ärkab ja seisab oma kodumaa eest, kuni pole hilja.