AVALIK KIRI EESTI VABARIIGI PEAMINISTRILE


Külaline

/ #3092 22 aastat hiljem

2012-03-16 14:23

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU XII KOOSSEISU
KOLMAS ISTUNGJÄRK
ESIMENE ISTUNG
16. aprill 1990

J. Lippmaa

Austatud juhataja, lugupeetavad kolleegid! Ma toetan meie kolleegi härra Aksinini ettepanekut võtta arutusele nõndanimetatud veteranide eelisõiguste küsimus, mis on üks enim diskuteeritavaid probleeme ka minu toetajate hulgas. Kui Tallinna linna volikogu tühistas nimetatud eelised ja avaldas ajakirjanduses defitsiitkaupade kogused, mis aasta jooksul veteranitõendite alusel välja osteti, tegid mõned helged pead rehnutti ja leidsid, et igal veteranil peaks kodus olema lahustuva kohvi, viinerite ja rohelise herne ja muu söödava selline varu, et võib lahedasti vastu pidada vähemalt 2 aastat piiramisseisukorda. See viis mõttele, et küllap varustatakse kõige sellega ka veterani suguseltsi, kolleege, nii siin Eestis kui ka suurel kodumaal. Olen kuulnud ka võltstõendeist, mis viib mõttele, et neid vast kasutab ka mingi maffia. Seepärast teen oma toetajaskonna ja valijate tungival nõudmisel ettepaneku tühistada kogu Eesti NSV territooriumil kõik eelisõigused, peale ilmselgete invaliidide omade. *Ühtlasi tuleb ära kaotada ka nn. personaalpensionäride staatus ja sellega kaasnevad eelised, sest tänu just sellele "kontingendile" oleme praegu seal, kus me oleme.*

http://www.riigikogu.ee/index.php?rep_id=9786950...
----------------------

*Kas keegi teab kedagi kes teaks kedagi, kes suudaks ellu viia Hr. Lippmaa personaalpensionäride staatuse kaotamise idee aastast 1990?*

Vaesust on tõesti raske ümber jagada, kuid pensionäride hulgas ei tohiks olla võrdsematest võrdsemaid, ehk mingit riigikassast finantseeritavat priviligeeritud "kontingenti".

Paljudele valijatele tundub, et riik invetseerib põhjendamatult teatud priviligeeritud "kontingenti", samas kui meil on 50.000 nälgivat last.

Selline arulage Kreeka-stiilis raha jagamine ei ole jatkusuutlik, seda teab väga hästi ka Hr. Ligi isiklikult.