ESM rahvahääletusele!


Külaline

/ #51

2012-07-24 12:27

Äratab õudust, et moraalitus, ahnus ja müüdavus on saavutanud sedavõrd suured mastaabid ja et heaoluühiskond on tekitanud taolise pehme usaldava jõuetuse, mis võimaldab õgida ära tsivilisatsiooni saavutatud tulemused pättide hüveks. Eesti rahva väiksus ongi selle tulemus, et müüdavus on siin alati riigi eesotsas olnud suure levikualaga. Inimesed rändavad välja, surevad välja või tapetakse. Rehepapid on võimaldanud endataoliste asumise riigi eesotsa, ent need ei teeni enam üksnes kohalikke rehepappe. Tiiu Kuurme