ESM rahvahääletusele!

Loodan Kapole

/ #68 Kurjategijatele:

2012-07-24 21:07

Antud petitsioon kutsub ülesse Eesti Vabariigi Põhiseaduse vastasele tegevusele.

Põhiseadus:
§ 106. Rahvahääletusele ei saa panna eelarve, maksude, riigi rahaliste kohustuste, välislepingute ratifitseerimise ja denonsseerimise, erakorralise seisukorra kehtestamise ja lõpetamise ning riigikaitse küsimusi.

Petitsiooni algatajaid ja selles osalejaid tuleb käsitleda kurjategijatena, kes kutsuvad Põhiseaduse vastasele tegevusele!