ESM rahvahääletusele!

Loodan Rahvale

/ #72 Re: Kurjategijatele:

2012-07-24 21:52

#68: Loodan Kapole - Kurjategijatele:

Vabandust, härra, aga te eksite ja teie jutt on demagoogiline. Ehk iseenesest võib ju JOKK olla, aga põhiseaduse vaimu vastu ei saakski enam hullemini eksida, kui selle seadusega ESMi õigustada. Seal ei mõelda kohe kindlasti mitte võõraste riikide võlgade kinni maksmist. Seda esiteks. Teiseks, lahkame seda seadust natuke:

- ESM ei ole eelarve küsimus

- ESM ei ole maksude küsimus

- ESM ei ole rahaline kohustus (me ei ole kohustatud osalema selles ja need abipaketid on minu teada isegi ELi enda reeglite vastu)

- ESM ei ole riigikaitse küsimus

- ESM ei ole erakorralise seisukorra küsimus

- ESM on välisleping. Bingo. Kuid see on põhiseaduse VASTANE, mida ka kohus tunnistas, hoolimata sellest, et anti luba asjaga jätkata õigustades seda päevapoliitika ,,vajadustega''. Samuti on ka mitmed riigikohtunikud osutanud referendumi vajadusele, kuna, vastasel juhul ei oleks ESMi heakskiitmne legitiimne, vaid valitsusepoolne põhiseaduse rikkumine. Ja nende riigikohutnike põhjendustega võid netis ise tutvuda niisama lahmimise asemel. See ongi iseenesest pretsendenditu asi, et riigikohus ülinapi enamusega andis loa seaduse rikkumiseks. See näitab, et kohtusüsteem on aldis poliitilisele agitatsioonile ja lihtlabasele propagandale.