Muudame Riigikogu valimise seadust!

555

/ #7 Re:

2012-07-29 19:43

#5: Joss -

Ära hõiska enne õhtut! Kui meie valitsus jätkab oma poliitilis-majandusliku peajoonega, mille kohaselt järjest suurem hulk elanikkonnast muutub sotsiaalabist sõltuvaks, mis toob täiesti objektiivsetel põhjustel kaasa ka nende sotsiaalse passiivsuse, siis võite teiegi sattuda samasse olukorda. (Sõltuvatel inimestel ei olegi muud võimalust, kui ``ülistada``neid, kellest nad sõltuvad, mis omakorda on kindlasti ka stagnatsiooni üks stimulaatoreid.)
Tasuline Reklaam

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook