Muudame Riigikogu valimise seadust!

Võtke petitsiooni autoriga ühendust

Arutelu teema on petitsiooni Muudame Riigikogu valimise seadust! jaoks automaatselt loodud.


Külaline

#1 valimisseadus ,

2012-05-30 12:25

tagasikutsumine taolisel kujul ei hakka tööle ,seda tuleks teisiti reguleerida ,näiteks rahvale vastuvõetamatute otsuste tegemisest ja põhiseaduslike põhinõuete rikkumisest ,seadused mis muudavad põhiseaduse punkti olemust ei tohiks leida kinnitust ,kahjuks seda aga on sisseviidud osavate sõnastustega .Kogu eesti tuleks jägada viieks ,kesk ,lõuna,lääne,põhja ja ida eesti ,kandidaatidelt tuleb nõuda ka nii erialaseid teadmisi kui ka eluloo puhtust ,erialased teadmised peavad olema mittmekülgsed,ühes sügavuti ja teistest piisavalt et mõista ,kõigile kandideerinud isikutele juriidiline koolitus kui neil seda pole või on poppi teinud ülikoolis ,seda on liig palju meie präeguste politikute hulgas ,faktid on olemas .ei mingit häälte üleandmist ,riigikokku valitutel peab olema iseseisev otsuste tegemise õigus,mitte erakondlik kohustus,seda näeb ka põhiseadus ette ,seega ka erakonnad peavad täitma oma sisekorraeeskirjades põhiseaduse nõudeid ,valimisele kandideerijate rahaliste tagatiste kõrvaldamine ,siis savad kandideerida ka need kes sinna paremini sobivad ,see pole mingi äriühing siis pole ka erakondadele mingit raha vaja ja liikmemaksudega katavad oma trükiste hinnad .
2külaline

#2 Valimisseadusest

2012-05-30 19:08

Sama meelt, et mingid piirkonnad võiksid jääda võibolla isegi olemasolevad maakonnad ja muuta demokraatia suunda lihtsalt altpoolt ülesse :) ehk siis võiksid olla ainult kohalikud omavalitsuste valimised ja kandideerida saaksid inimesed kes on elanud ikka piirkonnas mingi aja (2-5 aastat)ja nende valitute baasil moodustatakse ju omavalitsuste liit kes siis saadab maakonna parimad riigikogusse ning kellel oleks ka õigus neid sealt tagasi kutsuda. Ministeeriumid tuleks täita pädevate inimestega ja neid juhtima kutsuda selle ala tippinimesi vastava kõrgharidusega ning oleksid kui ministeeriumi tegevdirektorid kes annavad riigikogule om tegemistest aru ja mittesobivuse korral vahetatakse välja... mitte parteilise kuuluvuse järgi jaotatud ametikohad.
3 külaline

#3 valimisseadusest ja erakonnaseadusest

2012-05-30 23:05

selleks, et meil pidevalt samad inimesed valituks ei saaks ja suure häälehulgaga üksikkandidaadid välja ei jääks ja rahatuks pealekauba, on Riigikogu valimisseaduses vaja muuta kahte asja: 1. kaotada ära 5% valimiskünnis ja 2. kaotada ära üksikkandidaadile või väikeparteile kohutavalt suur kautsjon, mida igalt kandideerijalt küsitakse.

teiseks on vaja muuta ära erakonnaseadus, kus erakonna moodustamiseks on vaja 1000 inimest. Venemaa muutis just, et Venemaal on vaja 500 inimest... Saksamaal on vaja 3 inimest...

Külaline

#4

2012-05-30 23:08

Ma usun Ivar Raigi ja tema poliitilisi seisukohti.
Joss

#5

2012-06-02 00:39

Mingid asotsiaalid on ainult alla kirjutanud, nii et minu allkiri jääb andmata

Külaline

#6

2012-07-28 17:47

Arvan, et EV edasiseks arenguks on vaja uusi ideid kandvaid, teotahtelisi visionäre, ja Eesti RAHVAST esindavaid juhte, mitte ainult oma poliitilise positsiooni kindlustamisega tegelevaid valitsejaid.
555

#7 Re:

2012-07-29 19:43

#5: Joss -

Ära hõiska enne õhtut! Kui meie valitsus jätkab oma poliitilis-majandusliku peajoonega, mille kohaselt järjest suurem hulk elanikkonnast muutub sotsiaalabist sõltuvaks, mis toob täiesti objektiivsetel põhjustel kaasa ka nende sotsiaalse passiivsuse, siis võite teiegi sattuda samasse olukorda. (Sõltuvatel inimestel ei olegi muud võimalust, kui ``ülistada``neid, kellest nad sõltuvad, mis omakorda on kindlasti ka stagnatsiooni üks stimulaatoreid.)


Külaline

#8

2012-11-21 13:00

Valimisseadust muuta on hädavajalik.
Hant

#9 Valimisseadusest ja valimisõigusest

2013-02-22 23:24

Ma ei tea kas valia valimisõigust ja vanuse piiri puudutav haakub käesoleva aruteluga. Kuid märkimisväärne on olukord, kus Eesti riigi kodanikul puudub valimisõigus. See EV. kodakondsust omav ja valimisõigust mitte omav osa ühiskonnast on 16-18 a.vanused kodanikud kui ka vangistuses viibivad kodaniku. Soomes on vangistuses viibival kodanikul õigus valida. Kujutage ette, et te satute 1 kuuks vangistusse põhjusel, et istusite teist korda pohmellis peaga autorooli, või tarvitasite arsti kirjutatud medikamente peale ravikuuri lõpptähtaega, ja homme on valimised. Seega olete saanud kolmekordse karistuse. Kui eestis on -3500 vangi 1,3 mil.elaniku kohta. Tai Kuningtiigis aga 70 000 000 elaniku kohta -70 000 vangi, siis eesti vääringus on seda 3 korda rohkem kui Tais, rääkimata Soomest. Seega selline hulk valimis'iguseta isikuid on märkimisväärne. Ja ärgm öelgem, selle kohta, et paras neile ... Põhjus ei ole üldse kuritegevuses ega heaoluühiskonnas mille võrdumiks on Tai ja Soome. Vaid meie eesti riigi mugavuses kus ilma valimata või valides ei saa tavakodanik valituid kuidagi mõjutada. Seetõttu kutsun Teid kallid kaasmaalased hääletama õigluse poolt.
Ja üks puha kui suur või mitte on valitud riigikogulase teadmistepagas, tähtis on et Ta oleks aus ja teotahteline võtma endale vajalikke abilisi.

See postitus on eemaldatud lehe administraatori poolt (Näita detaile)

2013-07-27 12:31


Avo Kask
Külaline

#11

2014-02-21 12:22

Samas tuleks muuta ka parteide rahastamise korda - ei mingit maksumaksja raha kulutamist - peavad hakkama saama AINULT OMAFINANTSEERINGUGA - liikmemaksud, parteisse kuuluvate liikmete annetused, mis kuuluvad maksustamisele ja avalikkustamisele. Kui fikseeritakse rikkumine - kohene partei sundlikvideerimine kogu vara konfiskeerimisega ja süüdlaste vastutusele võtmisega kriminaalkorras.

"Sama meelt, et mingid piirkonnad võiksid jääda võibolla isegi olemasolevad maakonnad ja..." - teine külaline - olen täiesti päri, kui Eestimaal oleks juba haldusrform läbi viidud ja olemas oleks: NELI MAAKONDA, neis praeguste maakondade asemel sama arv valdu. Siin ongi maksumaksja raha kokkuhoiu võtmekoht - ametnikearmee drastiline vähendamine ja "pimesoolereliktjäänukite" hulga vähendamine/kaotamine; pean silmas maakondi ja valdasid. Pole mõtet heietada ametnikearmaada kulunud formalistlikku lähenemist "teenuste rahvale kättesaadavusest" stiilis "meie ainult teame...".


Külaline

#12

2014-05-28 18:23

Kõik on õige, ainult e-hääletamine tuleb igasuguse pettuse vältimiseks kõrvaldada ning hääletada valimisjaoskondades