ESM rahvahääletusele!


Külaline

/ #130 Re: rahu_ise

2012-07-31 12:54

Võta vaevaks lugeda lisaks pealkirjale ka tsitaate  riigikohtunike eriarvamustest.

Neid lugenud inimene saab väga täpselt aru, et rahvahääletusele ei lähe mitte leping vaid põhiseaduse muudatus; kuid vajaduse selleks on tinginud ESM.