ESM rahvahääletusele!

Võtke petitsiooni autoriga ühendust

Arutelu teema on petitsiooni ESM rahvahääletusele! jaoks automaatselt loodud.

Csass

#126 Georgile

2012-07-30 12:46

http://www.european-council.europa.eu/media/582311/05-tesm2.en12.pdf
Ole hea ja loe see ESM tekst läbi. Ja siis põhjenda, miks on niiväga vaja luua ühisabi jaoks organisatsiooni, kelle töötajatel on diplomaatiline puutumatus, keda ei saa kohtusse kaevata, kelle toiminguid ei saa ühegi riigi täitevorganid kontrollida. Samas, kes ise võib sõlmida lepinguid ja vastavalt ka kohtu korras selle rikkumisel teist poolt karistada. Kõige selle juures pab organisatsioonile vastuvaidlematult 7 päeva jooksul ülekande tegema, kui seda soovitakse.

Kui sa, Georg, oled valmis minuga sarnast lepingut sõlmina, siis luban sulle, et sinu elu läheb paremaks:P

Jah, kui oleme liidus, siis tuleb liidukaaslasi vajadusel aidata. See peaks ikka käima loogilist rada mõõda, sarnaselt pangandusega. Ka sel juhul loodaks nii mõnigi magus töökoht, kuid pank alluks siiski mingi riigi seadustele ja kasvõi kohaliku (majandus)politsei kotrollile. Hirm vangla ees, ehk pidurdaks antud hüpoteetilise päästepanga pankureid. ESM on aga juba ette omale indulgentsid välja kaubelnud.
Murelik kodanik

#127 Re: Re: Re: Re: Re: kuritahtlik petitsioon

2012-07-30 14:04

#113: Georg - Re: Re: Re: Re: kuritahtlik petitsioon

Vabandage väga, aga suurim riigireetur olete tegelikut ju teie kui ESM'ga nõus olete. Hoopis mina pean teid ohuks.


Külaline

#128

2012-07-30 14:59

Jumal tänatud, et keegi ometi on vastuhaku algatanud, muidu see rõiva-räbala punt arvabki, et võib Eesti brüsseli-isandatele kandikul üle anda. nende palgaks on ilmselt soe koht kuskil mõttetus eurokomisjonis, kus saab meie kõigi raha laristada, mitte midagi tehes. Raevu ajab see, et eestlased omal maal on juba nälja piiril, mõned veel allpool ja paet, ligi,ansip jt. hävituspataljoni liikmed loobivad raha, meilt-eestlastel, luba küsimatta ja luba ootamatta, igale poole kreekale, hispaaniale,katastroofipiirkonda, palestiina kõrilõikajatele jne. See jama tuleb peatada ja endised otsused, mis pole valitsusel parlamendis kinnitatud tunnistada õigustühiseks.

Külaline

#129 rahu_ise

2012-07-31 08:50

#68: Loodan Kapole - Kurjategijatele:

§106: rahvahääletusele ei saa panna juba juriidiliselt kehtivaid riigi rahalisi kohustusi. ESM veel ei kehti ning demokraatlikus riigis peab riigile ( loe rahvale ) võetavad kohustused rahva poolt heaks kiidetama, mida saab teha ainult rahvahääletusel, et hiljem poleks tarvis juhindudes PS  §106-st hakata rahvalt nõudma kliki poolt riigile maksmiseks määratud sisuliselt põhiseaduse vastaste rahaliste kohustuste täitmist. Väikesel klikil polegi põhiseaduslikku õigust enda äranägemise järgi rahvale - meie lastele ja lastelastele kohustusi võtta ilma rahvaga nõu pidamata - ilma rahvahääletuseta.

 


Külaline

#130 Re: rahu_ise

2012-07-31 12:54

Võta vaevaks lugeda lisaks pealkirjale ka tsitaate  riigikohtunike eriarvamustest.

Neid lugenud inimene saab väga täpselt aru, et rahvahääletusele ei lähe mitte leping vaid põhiseaduse muudatus; kuid vajaduse selleks on tinginud ESM.

 

arhivaar

#131 Seadusbaasist on loetav ka sellised krutskid

2012-07-31 13:22

§ 106. Rahvahääletusele ei saa panna eelarve, maksude, riigi rahaliste kohustuste, välislepingute ratifitseerimise ja denonsseerimise, erakorralise seisukorra kehtestamise ja lõpetamise ning riigikaitse küsimusi.
Lisaks on olemas rahvahääletuse seadus (http://kasulik.info/wlex/wLex/13188847.html) mis reguleerib nagu seda kuidas Riigikogu seda korraldab, rahvale pole antud võimalust iseseisvalt läbi viia aga kuna meie Põhiseadus ütleb "§ 1. Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. Eesti iseseisvus ja sõltumatus on aegumatu ning võõrandamatu." siis tuleks ilmselt luua töörühm mille ülesandeks olekski ESM vastase rahvahääletuse korraldamine, ning kuna tegemist on praeguse põhiseaduse vastase hääletusega (välislepinguid ei hääletata) siis ilmselt sellisel kujul hääletuse õnnestumine tähendab ka seda et ilmselt avaldatakse umbusaldust põhiseadusele, ehk siis riigi alusallikad tuleb uuesti luua, ehk siis demokraatlikus vormis riigipööre.
Ehk siis teengi siin ettepaneku moodustada töörühm mis hakkaks tegutsema nii ESM küsimusega kui ka laiemalt sellega kuidas võim praeguse partokraatliku süsteemi käest ära võtta ja anda rahvale suurem osalus riigi juhtimises osalemises.
Sellise töörühma tegevus oleks täiesti seaduslik, ning edukuse üle otsustab hääletustulemus; paraku võib arvata et kui selline asi luua siis tuleb riigi poolt massiivne vastukampaania. /www.minut.ee/
Valdo Paddar

#132 Vahelehüüuks

2012-07-31 13:50

Kuigi poliitiliselt korrektsete käsitluste ja ajalooteaduste toel loetakse kuupäeva täpsusega lõppenuks ka II Maailmasõda, peetakse juba ammu ka III-t! Kuis siis nii? Vastuseks on selge ja ühene mõiste - Kübersõjad on tekitanud terveid institutsioone, mille nimed isegi Eesti Vabariigis olemas- palun! http://uudised.err.ee/index.php?06244797 jne.jne.
See oli sissejuhatuseks....
On jutustatud moraalitusest, seadusetusest ja rahva tahtest ja selle vastasusest- tühi tuul, mis ei tee "kaljule" (poliitkartell peab end tugevamakski kui paekalju :))muud kui jätab märja pleki- nagu oleks koer kusel käinud...
Tegelikkuses ei päästeta ju enam mitte riike- nüüd kõnetatakse juba ka meedia vahenduselt selgete sõnadega, et tegemist on KOGU EUROOPA PANGANDUSSÜSTEEMI PÄÄSTMISEGA! Seega, kui II ilmasõja lõpuks jõuti arusaamale, et sõda (siis toona konvensionaalsest sõjast pajatades!) saab ära hoida kui kokku on leppinud nii söe- kui ka terasetootjad (üks ei tee kuule ilma teiseta, kokku aga dikteeritakse kogu majandust!), siis võidujooks kosmosele ja tuumapotensiaalile tekitas nn. uued plaanid ja arusaamad. Käivitus uus areng- info ja seega paljuski just (ka bluff on info, väär või kõrvalisega väärendatud!)ka virtuaalse või tingliku väärtuste kogumi (börsid elavad sedasi ju juba pea sajandi!)võidujooks. 1990-ks oli selge- kõik on kõigile võlgu! Kuid! Eesti riiki veel ju nagu polnudki, oli vaid soovunelm, millega mindi turule, lubaduste ja virtuaalilma rägastikku... Me ei tea isegi oma ÜRO leppeid ja need, kes teavad, need on mingi vaikuselooriga kaetatud, meie merepiirid, lahingurelvad, meie valitsejate ja sohisobitajate klann ei tea juba isegi, kus algab ja kas lõpeb ka riiklus! Niisiis, pole muud kui ainult usalduse ja virtuaalse elukeskkonna sümbioos- ESM on mäng üle meie peade, mäng, milles jääb eestlane lihtsalt vurriluuks, me ei kaota mitte mateerias vaid KAOME rahvusena! Pankade usaldus ja rahvuste huvid on pandud ühte patta- nagu kiisa uhhaa ja kirvesupp! Tulen küll Toompeale kuid ei anna sellisele pöördumisele, mis tegelikkuses ei pöördu kellegi ega millegi poole- oma kätt, nime ega arvamust. Aga tulen ja olen kohal!

Külaline

#133

2012-07-31 14:23

Ühtsuses peitub jõud! :)
L

#134 Re:

2012-07-31 16:13

#16: -

Tõsi!

Stabiilsusfond on vajalik.  Aga paraku eesti ESMist mingit kasu ei saa. vastavalt ''EUROOPA STABIILSUSMEHHANISMI ASUTAMISLEPINGU RATIFITSEERIMISEJA RAKENDAMISE SEADUSE EELNÕU SELETUSKIRI'' alguses väljatoodud selgitusele :

''ESM on oma sisult euroala riikide n-ö ühistupank2. Selle asutuse liikmed võivad olukorras, kusnende olukord ähvardab kogu euroala (s.t ka teiste euroala liikmesriikide) majanduslikku jafinantsilist julgeolekut, asutuselt laenu võtta (finantsabi saada).''

 

Mina ei näe viisi kuidas Eesti kui väikeriik võiks ähvardada kogu euroopa majanduslikku julgeolekut (s.t ka teisi euroala liikmesriike). Sellest tulenevalt meie ainult maksaks ning vastu saaks vaid selle, et teistel riikidel on võimalus täbarast olukorrast kergemini välja saada. Ja me võime kindalt tunda ennast, et meie sõbrad euroliidust elavad heal jäjel edasi.

 

Kuid peamiselt häirib mind võimalus valitseda kogu euroopat ESM'i töötajatel tänu nende puutumatusele, võimalusele kõik mis praegu allkirjastatakse ümber kirjutada ehk siis sisuliselt piiramatu võim mis neile antakse. Ning see, et see kõik saab olema täielikult salatatud.


Külaline

#135

2012-07-31 16:36

Väga hästi, et ikka on olemas veel inimesi, kes valutavad südant Eesti tuleviku pärast! Ainult et kõik on vahest hiljaks jäänud.

Külaline

#136

2012-07-31 18:16

Siin on minu silmis väike asjatundmatu kodaniku konks.
ESML-i ei saa panna rahvahääletusele, väidetavalt on tegu välislepinguga. Külla aga on võimalus, et Riigikogi seda ei ratifitseeri.
Või algatatakse põhiseaduse muudatus, mis annaks Riigikogule õiguse ESML-i ratifitseerida. See PS muudatus peaks läbima rahvahääletuse.

Hea meelega loeksin ESML-i eestikeelset teksti, kuid ei ole seda leidnud. Näppu satuvad üksnes fragmendid ja kommentaarid.

Külaline

#137

2012-07-31 18:18


Külaline

#138

2012-07-31 18:44

Kuna ESM puudutab kõiki euroga liitunud liikmesriike, siis oleks hädavajalik laiendada koostööd ka teistega. Ehk mõnel pool mõeldakse ümber ja hakatakse nõudma samuti rahvahääletust. ESM on ju võllanöör meie kõigi kaelas. Hiljaks on Eesti rahvas muidugi jäänud, kuid parem hilja kui mitte kunagi.
allakirjutanu

#139

2012-07-31 19:04


Külaline

#140

2012-07-31 19:04

Olen veendunud, et ESM-i ratifitseerimine on sisuliselt Eesti kui riigi lôpetamise otsus. Vôtta omale vabatahtlikult ülejôu käivad kohustused, viia riik sisuliselt pankrotti.
Loomulikult kaob ka vajadus erastada-ärastada veel Eesti Energia, sadamad, metsad, pôlevkivi. Need vôetakse pankrotis olevalt riigilt lihtsalt üle. Tôenäoliselt on ka uued omanikud juba paigas.
Refi ja IRL-i noortekogu aga juba koolitatakse, kui tulevasi territooriumi haldajaid (mitte valitsejaid). Sisuliselt riik kui selline lakkab olemast. Loomulikult ei keela keegi jaanipäeval vôi Laulupeol sini-must-valge lipuga vehkida, isegi purju vôib juua, aga sellega asi piirdubki! Kellele ei meeldi, vôib vabalt antud territooriumilt lahkuda.
Kole, kui see tôeks saab!

Külaline

#141

2012-08-01 10:00

Juba pikemat aega aetakse ametlikul tasandil Eestis poliitikat, mille eesmärgiks näib olevat enam- vähem kõigi rahvusliku püsimajäämise mõttes tähtsate otsuste otsustamisõiguse delegeerimine väljaspoole eesti rahva enda pädevust. Et rahvusena maailmakaardile püsima jääda, ei olegi teist teed, kui kasutades kõiki võimalikke kanaleid püüda viia nii eesti rahva enda kui kogu ülejäänud maailma tähelepanu sellele, et kui uppuja end ise ei aita, siis ei aita teda tänapäevases poliitilises reaalsuses nähtavasti enam ka keegi teine....

Seepärast jõudu ja vastupidavust inimestele, kellele tunduvad rahvusliku edasieksisteerimise põhimõtted olevat tähtsamad isiklikust karjäärihimust ja totaalse sõltuvusega kinni makstud majanduslikust heaolust! Ning kes selle nimel julgevad mängu panna nii enda prestiiži kui mõlemad viimatinimetatud hüved!

Külaline

#142

2012-08-01 12:01

8.augustil kõik Toompeale ! Kes ei tule on "politsei"
ajaloost õppija

#143 Re: Eriti soovitatav lugeda kõigil siin osalejatel ..

2012-08-01 12:02

#16: -

1848. märtsis tuli looži Grande Oriente d'Italia suurmeister Giuseppe Mazzini välja Euroopa ühendamise kavaga - Euroopa Ühendriikide ehk Merovingute impeeriumi loomiseks. Mazzini peaeesmärk oli monarhiate kukutamine Austria - Ungaris, Venemaal ja Osmani impeeriumis. Soovis ühendada riigid Balti merest Egeuse ja Musta meredeni. Venemaale soovitas anda Baltikumi asemele kompensatsiooniks territooriume Aasias. Kuulutas natsionalismile kadu juba XX sajandil.

Ka Rahvasteliidu abil loodeti luua Euroopa Ühendriike. See katse luhtus, sest USA Senat hääletas 25.09.1919 Rahvasteliidu liikmeks astumise vastu. Euroopa Ühendriikidest on rääkinud lisaks Garibaldi ja Mazzinile veel Trotski, Lenin, Coudenhove – Kalergi ja Churchill.

SS-i harta sisaldas üldiselt samu põhimõtteid. Erinevused: intressivaba pangandus ja homogeensed rahvusriigid. 1945. aasta 25. veebruaril ilmus ajalehes "Das Reich" Goebbelsi artikkel "Aasta 2000", milles teatatakse, et aastaks 2000 on Euroopa ühendatud liitu. 1945. aasta Potsdami konverentsil otsustati hakata tooma tööjõudu kolmandatest riikidest, et ka rahvuslust kui pahet alla suruda. Ka Saksa eriteenistustes teeninud Otto Skorzeny on kirjutanud oma memuaarides, et rahvusriikidel on nüüd lõpp.

Peale II maailmasõja lõppu Euroopas aastal 1945, eelkõige krahv Richard de Coudenhove – Kalergi aktiivse propagandategevuse tulemusena, võtsid USA ja Inglismaa vastu otsuse muuta Euroopa poliitilist kaarti ja luua Euroopa Ühendriigid. USA eriteenistuste finantseerimisel loodi mitmed paneuroopa organisatsioonid. Allan Dullese ja Joseph Retingeri eestvedamisel õnnestus luua Euroopa Nõukogu ja Euroopa Söe- ja Teraseühendus.


Pankur Paul Warburg teatas USA Senatis 17.02.1950: “Me saame maailmavalitsuse, meeldigu see teile või mitte. Küsimus on ainult, kas see toimub sõdade või kokkuleppe teel”.

Zbigniew Brzezinski teatas aastal 1970, et maailmavalitsus hakkab toimima veel meie eluajal. Üleminek toimub astmeliselt. Moodustatakse järjest suuremaid, stabiilsemaid ja koostööd taotlevaid üksusi.

Looži Le Grand Orient de France häälekandja "Humanisme" 11/1982: "Mõisted nagu rass, riigipiirid, sotsiaalsed klassid jne tuleb kaotada, et jääks ruumi ülemaailmsele lõimumisele. See tähendab meie ajastu suurt revolutsiooni, ehtsalt revolutsiooni, mis on meile ülesandeks tehtud". Le Grand Orient de France oli nii Suure Prantsuse revolutsiooni kui ka Suure Oktoobrirevolutsiooni üks läbiviijatest.
Hispaania revolutsioon aastatel 1936 - 39 siiski kaotati. Aga 1936. aasta oktoobrist kuni 1939. aasta 26. jaanuarini eksisteeris Lääne - Euroopa Nõukogude Vabariik, pealinnaga Barcelonas.

Bilderbergide Klubi kohtumisel Saksamaal 1991. aasta juunis teatas David Rockefeller, et maailm on valmis maailmavalitsuse loomiseks. Maailma intellektuaalse eliidi ja maailmapankurite rahvusteülene võim on eelistatavam kui rahvuste õigus enesemääramisele, mida on siiani sajandeid järgitud.
Rockefeller on öelnud ka seda, et NWO kehtestamiseks vajatakse suurt kriisi, et inimesed saaksid aru, et vanaviisi jätkata ei saa.

Strobe Talbot kirjutas “Time Magasine’s”, 20.07.1992: “Järgmisel sajandil on rahvused nagu me neid tänapäeval tunneme, iganenud mõiste. Kõik riigid tunnustavad ainult üht, globaalset valitsust. Rahvusliku iseseisvuse idee pole kõigest hoolimata hea”.

1987. aasta 1. juulil esitles Mihhail Gorbatšov perestroika raames Euroopa ühiskodu ja Ühtse Euroopa projekti. Aastal 1989 ootas Mihhail Gorbatšovi alaline liikmekoht Trilateral Commission’is ehk ülemaailmses varivalitsuses. 1992. a. alguses Prantsuse sotsialistlikule ajakirjale Liberation antud intervjuus ütles Mihhail Gorbatšov: “... et me nii Idas kui ka Läänes liigume vastu ühele uuele tsivilisatsioonivormile. See on nii, nagu liiguks erinevad jõud maailma erinevatest osadest ühe ühise eesmärgi poole, mis pole sotsialistlikule ideaalile sugugi mitte vähe sarnane”.
Mihhail Gorbatšovi Fondi juht Jim Garrison ütles “San Francisco Weekly’s” 31.05.1995, et inimarengu järgmise astmena saame lähima 20 – 30 aasta jooksul maailmavalitsuse, selles pole kahtlust.

NATO vägede ülemjuhataja Kosovos kindral Weseli Clark tunnistas CNN-i saates juulis 1999: "Moodsas Euroopas pole homogeensetel rahvusriikidel kohta. See oli XIX sajandi idee, XXI sajandil aga viljeleme me multikulturalismi, rajades multietnilisi riike."

ajaloost õppija

#144 soovitan vaadata

2012-08-01 12:05

ajaloost õppija

#145 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Meie majandusele mõjub hästi

2012-08-01 13:06

#70: - Re: Re: Re: Re: Re: Re:

veel see, kui riigis elav rahvas on rikas ja tekib keskklass .. seda aga ei saagi tekkida, kui reegleid kehtestab panganduskartell, kes/mis ei lähtu rahvaste heaolust ja elujärje parandamisest vaid ''uue maailmakorra loomisest'', kus kõik rahvad orjastatakse ainsa eesmärgiga neid kontrollida ja maksustada....

 

Materjale on infosüsteemis hulgi ja kes viitsib, leiab ka vajaliku üles.

 

Lähtuda on vaja sellest põhimõttest, et mida parem on riigis elava rahva elujärg - mida rikkam on rahvas, seda rikkam on riik.

Meil paistab olevat üks ''riik'', kes teeb elanike eest otsuseid, tuntavalt paremal elujärjel, kui riiki veel alles jäänud elanikud .. seega ''riik riigis'' ja kaitsmaks seda esimest ''riiki'' on vastu võetud rida seadusi. (loe on raha eest sisse surutud ja ostetud rida seadusi) Need seadused aga välistavad selle ''esimese riigi'' otsustajate igasuguse vastutuse ülejäänud riigi elanike ees.

Ometi on nad sinna etteotsa kutsutud rahva elujärje parandamise eest vastutama - paradoksaalne, kas pole!?

Veel lisaks .. meil valitseb siinse riigi elanike hulgas vaikiva lamba mentaliteet .. inimesed on elujärjelt tehtud sedavõrd sõltuvaks veel alles jäänud töökohtadest ja saadavast pisukesest töötasust, et pealinna protestima minek on täiesti välistatud, kuna see halvendaks veelgi toimetulekut ja hakkamasaamist eluga, mida siinse riigi valitsuskartell ja nende rahastajad pidevalt alla kisuvad. Mõttetuna tunduvad inimestele ka igasugu sellised petitsioonid ja allkirjade kogumised, sest need on tegelikkuses vaid läbikukkumisele määratud üritused. Seda näitas ka petitsioon peaministrile .. protestimiiting samuti ...

Surnud üritus seega.

Olen küll seda meelt, et siinne keskond võimaldab vaid välja selgitada need inimesed, kes on eriarvamusel (omavad piisavat analüüsivõimet ja mässumeelsust) ja seda on vägagi lihtne tänapäeva infosüsteemide abil teha igasugusel politseistruktuuril.

Ärge unustage milliseid seadusi on võtnud vastu meie ''riigi'' parlament ja mida üritatakse veel vastu võtta .. näiteks ''laimamise ja õhutamise tõkestamise seaduseelnõu, et karistada ... teisitimõtlejaid'', mida üritab uurimise all olev minister parlamenti viia. On veel palju muudki, mis viitab sellele, et varjatult kogutakse iga inimese kohta materjale .. võimaluste tekkides seda ka kasutatakse, nagu ajalugu on korduvate õppetundidena näidanud, kuid ''haugi mäluga'' inimesed paisavad selle unustanud olevat.

ajaloost õppija

#146 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mis puudutab töökohti, siis

2012-08-01 14:03

#70: - Re: Re: Re: Re: Re: Re:

Kas keegi siinsest keskkonnast on lugenud artiklit

Eestist on nelja aastaga kadunud ligi 100 000 töökohta

http://www.e24.ee/916368/eestist-on-nelja-aastaga-kadunud-ligi-100-000-tookohta

See on selline näitaja, mis räägib iseenda eest .. kas on siis õige rääkida investeeringutest ja töökohtade loomisest.

Kui me vaatame seda näitu nn ''iseseisvumise'' algusaastatest saadik, siis on see näitaja veelgi kurvem ja numbrid hoopis suuremad. See olukord on määravaks asjaoluks siit riigist lahkujate osas parema ja inimväärsema elu otsinguile!

Nii palju siis riigi eriti ''isaste riigiisade'' rahva eest hoolitsemisest ja hoolimisest ning oma tegude eest vastutuse kandmisest...

Mõtlemisainest on lõputult palju, kuid kellele ja mille jaoks.

Veel alles jäänud inimestele .. võibolla .. unistusteks.

Ladvikule ... veel tõhusamaks koorimiseks ja rahva alandamiseks ning mõnitamiseks .. seda küll.

Ja see paistab igal sammul siin ka riigikeses silma.


Külaline

#147

2012-08-01 16:33

Kui tähtsusetu ajutise turvalisuse nimel loobutakse olulisest vabadusest - õigusest oma asju ISE otsustada, siis tundub, et me ei olegi enam oma vabadust väärt...

See postitus on eemaldatud tema autori poolt (Näita detaile)

2012-08-01 16:44Külaline

#149

2012-08-01 17:42

me peame ka oma laste tulevikust mõtlema,politikud elavad ühe päevaga ja mitte kaua, karistagu neid jumal

Külaline

#150

2012-08-01 18:33

Aitab jamast!