ESM rahvahääletusele!

arhivaar

/ #131 Seadusbaasist on loetav ka sellised krutskid

2012-07-31 13:22

§ 106. Rahvahääletusele ei saa panna eelarve, maksude, riigi rahaliste kohustuste, välislepingute ratifitseerimise ja denonsseerimise, erakorralise seisukorra kehtestamise ja lõpetamise ning riigikaitse küsimusi.
Lisaks on olemas rahvahääletuse seadus (http://kasulik.info/wlex/wLex/13188847.html) mis reguleerib nagu seda kuidas Riigikogu seda korraldab, rahvale pole antud võimalust iseseisvalt läbi viia aga kuna meie Põhiseadus ütleb "§ 1. Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. Eesti iseseisvus ja sõltumatus on aegumatu ning võõrandamatu." siis tuleks ilmselt luua töörühm mille ülesandeks olekski ESM vastase rahvahääletuse korraldamine, ning kuna tegemist on praeguse põhiseaduse vastase hääletusega (välislepinguid ei hääletata) siis ilmselt sellisel kujul hääletuse õnnestumine tähendab ka seda et ilmselt avaldatakse umbusaldust põhiseadusele, ehk siis riigi alusallikad tuleb uuesti luua, ehk siis demokraatlikus vormis riigipööre.
Ehk siis teengi siin ettepaneku moodustada töörühm mis hakkaks tegutsema nii ESM küsimusega kui ka laiemalt sellega kuidas võim praeguse partokraatliku süsteemi käest ära võtta ja anda rahvale suurem osalus riigi juhtimises osalemises.
Sellise töörühma tegevus oleks täiesti seaduslik, ning edukuse üle otsustab hääletustulemus; paraku võib arvata et kui selline asi luua siis tuleb riigi poolt massiivne vastukampaania. /www.minut.ee/