ESM rahvahääletusele!

Valdo Paddar

/ #132 Vahelehüüuks

2012-07-31 13:50

Kuigi poliitiliselt korrektsete käsitluste ja ajalooteaduste toel loetakse kuupäeva täpsusega lõppenuks ka II Maailmasõda, peetakse juba ammu ka III-t! Kuis siis nii? Vastuseks on selge ja ühene mõiste - Kübersõjad on tekitanud terveid institutsioone, mille nimed isegi Eesti Vabariigis olemas- palun! http://uudised.err.ee/index.php?06244797 jne.jne.
See oli sissejuhatuseks....
On jutustatud moraalitusest, seadusetusest ja rahva tahtest ja selle vastasusest- tühi tuul, mis ei tee "kaljule" (poliitkartell peab end tugevamakski kui paekalju :))muud kui jätab märja pleki- nagu oleks koer kusel käinud...
Tegelikkuses ei päästeta ju enam mitte riike- nüüd kõnetatakse juba ka meedia vahenduselt selgete sõnadega, et tegemist on KOGU EUROOPA PANGANDUSSÜSTEEMI PÄÄSTMISEGA! Seega, kui II ilmasõja lõpuks jõuti arusaamale, et sõda (siis toona konvensionaalsest sõjast pajatades!) saab ära hoida kui kokku on leppinud nii söe- kui ka terasetootjad (üks ei tee kuule ilma teiseta, kokku aga dikteeritakse kogu majandust!), siis võidujooks kosmosele ja tuumapotensiaalile tekitas nn. uued plaanid ja arusaamad. Käivitus uus areng- info ja seega paljuski just (ka bluff on info, väär või kõrvalisega väärendatud!)ka virtuaalse või tingliku väärtuste kogumi (börsid elavad sedasi ju juba pea sajandi!)võidujooks. 1990-ks oli selge- kõik on kõigile võlgu! Kuid! Eesti riiki veel ju nagu polnudki, oli vaid soovunelm, millega mindi turule, lubaduste ja virtuaalilma rägastikku... Me ei tea isegi oma ÜRO leppeid ja need, kes teavad, need on mingi vaikuselooriga kaetatud, meie merepiirid, lahingurelvad, meie valitsejate ja sohisobitajate klann ei tea juba isegi, kus algab ja kas lõpeb ka riiklus! Niisiis, pole muud kui ainult usalduse ja virtuaalse elukeskkonna sümbioos- ESM on mäng üle meie peade, mäng, milles jääb eestlane lihtsalt vurriluuks, me ei kaota mitte mateerias vaid KAOME rahvusena! Pankade usaldus ja rahvuste huvid on pandud ühte patta- nagu kiisa uhhaa ja kirvesupp! Tulen küll Toompeale kuid ei anna sellisele pöördumisele, mis tegelikkuses ei pöördu kellegi ega millegi poole- oma kätt, nime ega arvamust. Aga tulen ja olen kohal!