ESM rahvahääletusele!

L

/ #134 Re:

2012-07-31 16:13

#16: -

Tõsi!

Stabiilsusfond on vajalik.  Aga paraku eesti ESMist mingit kasu ei saa. vastavalt ''EUROOPA STABIILSUSMEHHANISMI ASUTAMISLEPINGU RATIFITSEERIMISEJA RAKENDAMISE SEADUSE EELNÕU SELETUSKIRI'' alguses väljatoodud selgitusele :

''ESM on oma sisult euroala riikide n-ö ühistupank2. Selle asutuse liikmed võivad olukorras, kusnende olukord ähvardab kogu euroala (s.t ka teiste euroala liikmesriikide) majanduslikku jafinantsilist julgeolekut, asutuselt laenu võtta (finantsabi saada).''

 

Mina ei näe viisi kuidas Eesti kui väikeriik võiks ähvardada kogu euroopa majanduslikku julgeolekut (s.t ka teisi euroala liikmesriike). Sellest tulenevalt meie ainult maksaks ning vastu saaks vaid selle, et teistel riikidel on võimalus täbarast olukorrast kergemini välja saada. Ja me võime kindalt tunda ennast, et meie sõbrad euroliidust elavad heal jäjel edasi.

 

Kuid peamiselt häirib mind võimalus valitseda kogu euroopat ESM'i töötajatel tänu nende puutumatusele, võimalusele kõik mis praegu allkirjastatakse ümber kirjutada ehk siis sisuliselt piiramatu võim mis neile antakse. Ning see, et see kõik saab olema täielikult salatatud.