ESM rahvahääletusele!


Külaline

/ #141

2012-08-01 10:00

Juba pikemat aega aetakse ametlikul tasandil Eestis poliitikat, mille eesmärgiks näib olevat enam- vähem kõigi rahvusliku püsimajäämise mõttes tähtsate otsuste otsustamisõiguse delegeerimine väljaspoole eesti rahva enda pädevust. Et rahvusena maailmakaardile püsima jääda, ei olegi teist teed, kui kasutades kõiki võimalikke kanaleid püüda viia nii eesti rahva enda kui kogu ülejäänud maailma tähelepanu sellele, et kui uppuja end ise ei aita, siis ei aita teda tänapäevases poliitilises reaalsuses nähtavasti enam ka keegi teine....

Seepärast jõudu ja vastupidavust inimestele, kellele tunduvad rahvusliku edasieksisteerimise põhimõtted olevat tähtsamad isiklikust karjäärihimust ja totaalse sõltuvusega kinni makstud majanduslikust heaolust! Ning kes selle nimel julgevad mängu panna nii enda prestiiži kui mõlemad viimatinimetatud hüved!