ESM rahvahääletusele!

ajaloost õppija

/ #143 Re: Eriti soovitatav lugeda kõigil siin osalejatel ..

2012-08-01 12:02

#16: -

1848. märtsis tuli looži Grande Oriente d'Italia suurmeister Giuseppe Mazzini välja Euroopa ühendamise kavaga - Euroopa Ühendriikide ehk Merovingute impeeriumi loomiseks. Mazzini peaeesmärk oli monarhiate kukutamine Austria - Ungaris, Venemaal ja Osmani impeeriumis. Soovis ühendada riigid Balti merest Egeuse ja Musta meredeni. Venemaale soovitas anda Baltikumi asemele kompensatsiooniks territooriume Aasias. Kuulutas natsionalismile kadu juba XX sajandil.

Ka Rahvasteliidu abil loodeti luua Euroopa Ühendriike. See katse luhtus, sest USA Senat hääletas 25.09.1919 Rahvasteliidu liikmeks astumise vastu. Euroopa Ühendriikidest on rääkinud lisaks Garibaldi ja Mazzinile veel Trotski, Lenin, Coudenhove – Kalergi ja Churchill.

SS-i harta sisaldas üldiselt samu põhimõtteid. Erinevused: intressivaba pangandus ja homogeensed rahvusriigid. 1945. aasta 25. veebruaril ilmus ajalehes "Das Reich" Goebbelsi artikkel "Aasta 2000", milles teatatakse, et aastaks 2000 on Euroopa ühendatud liitu. 1945. aasta Potsdami konverentsil otsustati hakata tooma tööjõudu kolmandatest riikidest, et ka rahvuslust kui pahet alla suruda. Ka Saksa eriteenistustes teeninud Otto Skorzeny on kirjutanud oma memuaarides, et rahvusriikidel on nüüd lõpp.

Peale II maailmasõja lõppu Euroopas aastal 1945, eelkõige krahv Richard de Coudenhove – Kalergi aktiivse propagandategevuse tulemusena, võtsid USA ja Inglismaa vastu otsuse muuta Euroopa poliitilist kaarti ja luua Euroopa Ühendriigid. USA eriteenistuste finantseerimisel loodi mitmed paneuroopa organisatsioonid. Allan Dullese ja Joseph Retingeri eestvedamisel õnnestus luua Euroopa Nõukogu ja Euroopa Söe- ja Teraseühendus.


Pankur Paul Warburg teatas USA Senatis 17.02.1950: “Me saame maailmavalitsuse, meeldigu see teile või mitte. Küsimus on ainult, kas see toimub sõdade või kokkuleppe teel”.

Zbigniew Brzezinski teatas aastal 1970, et maailmavalitsus hakkab toimima veel meie eluajal. Üleminek toimub astmeliselt. Moodustatakse järjest suuremaid, stabiilsemaid ja koostööd taotlevaid üksusi.

Looži Le Grand Orient de France häälekandja "Humanisme" 11/1982: "Mõisted nagu rass, riigipiirid, sotsiaalsed klassid jne tuleb kaotada, et jääks ruumi ülemaailmsele lõimumisele. See tähendab meie ajastu suurt revolutsiooni, ehtsalt revolutsiooni, mis on meile ülesandeks tehtud". Le Grand Orient de France oli nii Suure Prantsuse revolutsiooni kui ka Suure Oktoobrirevolutsiooni üks läbiviijatest.
Hispaania revolutsioon aastatel 1936 - 39 siiski kaotati. Aga 1936. aasta oktoobrist kuni 1939. aasta 26. jaanuarini eksisteeris Lääne - Euroopa Nõukogude Vabariik, pealinnaga Barcelonas.

Bilderbergide Klubi kohtumisel Saksamaal 1991. aasta juunis teatas David Rockefeller, et maailm on valmis maailmavalitsuse loomiseks. Maailma intellektuaalse eliidi ja maailmapankurite rahvusteülene võim on eelistatavam kui rahvuste õigus enesemääramisele, mida on siiani sajandeid järgitud.
Rockefeller on öelnud ka seda, et NWO kehtestamiseks vajatakse suurt kriisi, et inimesed saaksid aru, et vanaviisi jätkata ei saa.

Strobe Talbot kirjutas “Time Magasine’s”, 20.07.1992: “Järgmisel sajandil on rahvused nagu me neid tänapäeval tunneme, iganenud mõiste. Kõik riigid tunnustavad ainult üht, globaalset valitsust. Rahvusliku iseseisvuse idee pole kõigest hoolimata hea”.

1987. aasta 1. juulil esitles Mihhail Gorbatšov perestroika raames Euroopa ühiskodu ja Ühtse Euroopa projekti. Aastal 1989 ootas Mihhail Gorbatšovi alaline liikmekoht Trilateral Commission’is ehk ülemaailmses varivalitsuses. 1992. a. alguses Prantsuse sotsialistlikule ajakirjale Liberation antud intervjuus ütles Mihhail Gorbatšov: “... et me nii Idas kui ka Läänes liigume vastu ühele uuele tsivilisatsioonivormile. See on nii, nagu liiguks erinevad jõud maailma erinevatest osadest ühe ühise eesmärgi poole, mis pole sotsialistlikule ideaalile sugugi mitte vähe sarnane”.
Mihhail Gorbatšovi Fondi juht Jim Garrison ütles “San Francisco Weekly’s” 31.05.1995, et inimarengu järgmise astmena saame lähima 20 – 30 aasta jooksul maailmavalitsuse, selles pole kahtlust.

NATO vägede ülemjuhataja Kosovos kindral Weseli Clark tunnistas CNN-i saates juulis 1999: "Moodsas Euroopas pole homogeensetel rahvusriikidel kohta. See oli XIX sajandi idee, XXI sajandil aga viljeleme me multikulturalismi, rajades multietnilisi riike."