ESM rahvahääletusele!


Külaline

/ #177

2012-08-05 22:35

ESM-ga ühinemine välistab täielikult Eesti edasise rahandusliku = riikliku iseseisvuse.
Eesti ptipp-poliitikute jõuline surve sellel suunal tundub mõistusega kodanikule uskumatult vastutustundetu!
ESM poolt kehtestatud õiguslikud tingimused oma organisatsiooni siseselt, erinevad diametraalselt liikmesriikide otsustajatele kehtestatud tingimustest, olles uskumatult diskrimineerivad viimastele. ESM, kui institutsioon, püüdleb määramata ajaks absoluutsele ülimuslikkusele ja selle liikmete asetamisele väljaspoole igasugust seadust ja vastutust.
Seni EU kogu struktuur, ülesehitus ja funktsioon olnud rajatud DEMOKRAATIA põhimõtetele ja toimimisele, mistõttu maksimaalselt diskrimineeriv õiguste ja kohustuste jaotumine Euroopas kõlab täiesti absurdsena.
Kõik õigused ja volitused ühele poolele - kõik kohustused ja igasuguste volituste puudumine, teisele poole.....
Ükski tervemõistuslikult juhitud liikmesriik ei saaks vabatahtlikult nõustuda selliste tingimustega.