ESM rahvahääletusele!


Külaline

/ #191

2012-08-08 17:59

Mina, Pilvi Salmin Eesti Vabariigi kodanik võta enda kanda Eesti Vabariigi poolt minu ja minu perekonna nimedele rahalisi ja muid kohustusi, sest ma ei ole volitanud EV riigikogulastele minu, Pilvi Salmin ja minu perega seotud õigusi rahaliste võtmiseks. Käesoleva dokumendi ma kinnitan eraviisiliselt notari juures. Ma olen tutvunud Eesti Vabariigi Põhisedusega, mistõttu pole õigust panna minu ja minu pere liikmetele käendaja kohustusi (ESM), sest mina, Pilvi Salmin /alias: Blankin/ olen vaba EV kodanikuna sündinud ja oma õigusi ma ei ole andnud ära. Teadaolevalt on minu esivanemad elavanud Eesti territooriumil alates 1595. aastast. On võimalik sellest täiendavalt lugeda Moora "Peipsimaa etnilisest ajaloost" , Allkiri notariaalselt kinnitatud