ESM rahvahääletusele!


Külaline

/ #194

2012-08-08 21:44

Tegelik demokraatia ongi ainult otsedemokraatia , kus kõik inimesed ise otsustavad seaduste ja reeglite üle, mille järgi elada , mitte väike kildkond valimistel välja valitud isikuid , kus enamik rahvast on otsuste vastuvõtmisest alati kõrvaldatud. Otsuseid vastu võttev ja kehtestav kildkond võib alati teha selliseid otsuseid, mis on kasulikud neile endile, aga kahjulikud enamusele rahvast , sest rahva enamusel pole seaduste vastuvõtmise ,muutmise või kehtetuks muutmise üle absoluutselt mitte mingit otsustusõigust.