ESM rahvahääletusele!

Valge

/ #209 legitiimsus

2012-08-14 20:07

Kuidas üldse saab olla valitsuses isikuid, kes on teinud omal soovil kunagi mitte väga ammu koostööd kuritegeliku organisatsiooniga, kes tappis ja rappis siin maal kuidas jaksas. Ja nagu tõelisus näitab, nende kuritegelik suhtumine, tegutsemine selle maa rahva suhtes jätkub.. Kes on reetnud korra, reedab alati. Millal kuulutatakse kommunistlik partei kuritegelikuks ja nende tentsikud kurjategijateks, kes tegutsesid oma rahva vastu.
Samal kombel ei saa aru, miks karistati Hermann Simmi koostöö eest võõrriigiga, kui teistel kes tegid täpselt sama, lastakse valitseda ja karistamatult riigi ja rahva seisukohast ja nimel ehk üldsuse põhivajadusi ja huvisid kahjustavaid otsuseid irvitades vastu võtta?
Kaua lastakse kaabakatel riiki juhtida? Või ausaid isikuid meil enam polegi?
Niikaua kui me nendele küsimustele ei vasta ei ole ka oluline kuidas meie riiki ja rahvast ruineeritakse ja hävitatakse.