MÄRGUKIRI EESTIMAA AVALIKKUSELE, PRESIDENDILE JA RIIGIKOGULE

Quoted post


Külaline

#134

2011-08-29 21:52

Veiko Rämmel: "Te ei austa traditsioone ja ei soovi austada traditsioonilist peremudelit, muidu ju ei kobiseks."

Mille me siis traditsiooniks võtame? Kas peremudel, mis leidub Piiblis?

Piibellik seisukoht ideaalse püha abielutraditsiooni ja pereväärtuste kohta:

-- Piibellik traditsiooniline abielu: vend + õde.
1. Moosese 20:12
"Ja tema ongi tõepoolest mu õde: mu isa tütar, kuigi mitte mu ema tütar; seetõttu ta sai mu naiseks."

-- Piibellik traditsiooniline abielu: vend + õde + teeniatüdruk.
1. Moosese 16:3
"Ja Saarai, Aabrami naine, võttis egiptlanna Haagari, oma teenija, pärast seda kui Aabram oli kümme aastat elanud Kaananimaal, ja andis ta oma mehele Aabramile naiseks."

-- Piibellik traditsiooniline abielu: vägistaja + vägistatav.
5. Moosese 22:28,29
"Kui mees kohtab tütarlast, kes on neitsi, aga kes ei ole kihlatud, ja võtab ta kinni ning magab tema juures ja nad tabatakse, siis peab mees, kes magas ta juures, andma tütarlapse isale viiskümmend hõbeseeklit, ja tütarlaps saagu tema naiseks, sellepärast
et ta on tema ära naernud; ta ei tohi teda ära saata kogu oma eluaja!"

-- Piibellik traditsiooniline abielu: mees + sool (lahutust ju ei toimunud, ta jäi ikka Loti naiseks).
1. Moosese 19:26
"Aga Loti naine, kes ta järel käis, vaatas tagasi ja muutus soolasambaks."

-- Piibellik traditsiooniline abielu: mõrtsukas + tapetu tütar.
Kohtumõistjate 21:7,10-12,14
"Kust peaksime leidma naised neile ülejäänutele? Sest me oleme vandunud Issanda juures, et me ei anna oma tütreist ühtegi neile naisteks." "Siis kogudus läkitas sinna kaksteist tuhat meest vapraist poegadest ja käskis neid, öeldes: "Minge ja lööge mõõgateraga maha Gileadi Jaabesi elanikud, ka naised ja väetid lapsed! Tehke nõnda: kõik meesterahvad ja kõik naised, kes tunnevad meesterahva magatamist, hävitage sootuks!" Nad leidsid Gileadi Jaabesi elanike hulgast nelisada tüdrukut, kes olid neitsid, kes ei olnud meest tunda saanud meesterahvast magatades; ja nad tõid need leeri Siilosse, mis on Kaananimaal." "Ja benjaminlased tulid siis tagasi ja nad andsid neile naisteks need, kes olid jäetud elama Gileadi Jaabesi naiste hulgast; aga neist ei jätkunud neile."

-- Piibellik traditsiooniline abielu: inimröövel + inimröövi ohver.
Kohtumõistjate 21:23
"Ja benjaminlased tegid nõnda ning võtsid tantsijate hulgast naisi vastavalt oma arvule, röövides need"

-- Piibellik traditsiooniline abielu: mees + palju naisi.
1. Ajaraamat 1-3
"Ja need olid Taaveti pojad, kes temale sündisid Hebronis: esmasündinu Amnon, jisreellannast Ahinoamist, teine Taaniel, karmellannast Abigailist, kolmas Absalom, Gesuri kuninga Talmai tütre Maaka poeg, neljas Adonija, Haggiti poeg, viies Sefatja, Abitalist, kuues Jitream, ta naisest Eglast.

-- Piibellik traditsiooniline abielu: mees + oma isa armuke.
2. Saamueli 16:21-23
"Ja Ahitofel vastas Absalomile: "Mine oma isa liignaiste juurde, keda ta on jätnud koda hoidma. Siis saab kogu Iisrael kuulda, et sa oled ennast teinud oma isale vastikuks, ja kõik, kes su juures on, saavad julgust!" Siis löödi Absalomile katuse peale telk üles, ja Absalom läks oma isa liignaiste juurde kogu Iisraeli silma all. Ja Ahitofeli nõu, mida ta neil päevil andis, oli nagu Jumalalt saadud vastus; niisugune oli iga Ahitofeli nõuanne, niihästi Taavetile kui Absalomile."

-- Piibellik traditsiooniline abielu: mees + 700 naist + 300 ametlikku armukest.
1. Kuningate 11:1,3
"Aga kuningas Saalomon armastas vaarao tütre kõrval paljusid võõramaa naisi - moabe, ammonlasi, edomlasi, siidonlasi ja hette" "Temal oli seitsesada vürstisoost naist ja kolmsada liignaist"

-- Piibellik traditsiooniline abielu: sinu tütar + ori (Piibel kiidab heaks orjapidamise).
1. Ajaraamat 2:34,35
"Aga Seesanil ei olnud poegi, vaid olid ainult tütred; aga Seesanil oli egiptlasest sulane (ori), Jarha nimi. Ja Seesan andis oma sulasele Jarhale naiseks oma tütre, kes tõi talle ilmale Attai."
3. Moosese 25:44
"Aga kes peavad saama sulle orjaks ja orjatariks, need ostke ümberkaudsete rahvaste hulgast orjaks ja orjatariks!"
Pauluse kiri efeslastele 6:5
"Orjad, olge oma maistele isandatele kuulekad nagu Kristusele kartuse ja värinaga siiras südames"

KOKKUVÕTE
Piibellik seisukoht ideaalse püha abielutraditsiooni ja pereväärtuste kohta:

Piibellikku püha abielutraditsiooni ja pereväärtusi hoiab kõrgel mees, kes on abiellunud oma õega, lisaks on ta vägistanud tüdruku, teise tüdruku röövinud, võtnud need omale naisteks koos teeniatüdrukuga ning soolasambaga (soolatopsiga, head isu!), siis tapab ta oma naabri ja lisab oma naiste hulka tapetud naabrimehe tütre, võtab naiseks oma isa armukese ning selliselt saab tal olema kokku 700 naist ja 300 armukest. Lisaks paneb oma kõik oma tütred orjadele mehele.


P.S.
Aga teineteisele pühendunud 2 meest... fuih, kui amoraalne... ;)

Vastused

VEIKO RÄMMEL

#138 Re:

2011-08-29 22:45:19

#134: -

VT ja Piibelik traditsioon, muuseas kus ma piibelikust abielubtraditsioonist olen rääkinud? Ma räägin traditsioonilisest peremudelist või klassikalisest. Pederasti väärastunud loogika Sul.Muuseas tugineb Kristlus eeskätt UT-le.