JUSTIITSKURITEGUDE OHVRITE KAITSEKS

Quoted post

Westmannist Toompeale

#6 Petitsiooni struktuur ja sõnastus

2011-10-22 15:33

Selle petitsiooniga on selline lugu, et selles on kaks erinevat asja:

1) üldine protest justiitskuritegude vastu;
2) protest seoses konkreetsete inimeste ja nendega seotud kohutuasjadega.

Mina ei saa sellisele petitsioonile alla kirjutada, sest kuigi ma toetan esimest nõuet, ei saa ma kaasa rääkida teises nõudes, kuna mul puudub informatsioon nende konkreetsete kohtuasjade kohta.

Mis puutub esimesse nõudesse, siis soovitan eristada EKSLIKKU kohtulahendit ja TAHTLIKULT EKSLIKKU kohtulahendit jne.
Kriminaliseerida saaks otseselt siiski vaid TELLIMUSTÖÖNA tehtud kohtuotsuseid. Seejuures pole tavainimesele sugugi selge, kas näiteks korruptsiooniseadus siin juba niigi ei toimi.

Nii et kriminaliseerimise nõude puhul soovitaksin petitsiooni autoril teha koostööd mõne juristiga. Küsida nõu näiteks õiguskantslerilt.

Üldiselt olen ideega nõus.
Vajaduse korral peab rahvas kodanikualgatuse korras võitlema õigusriigi eest ja selle vastu, et kohtuvõimu kasutatakse isiklikel või poliitilistel eesmärkidel. Hoiatuseks Venemaa ja Ukraina näited.

Vastused

Alar Sudak
Selle petitsiooni autor

#16 Re: Petitsiooni struktuur ja sõnastus

2011-10-23 19:56:03

#6: Westmannist Toompeale - Petitsiooni struktuur ja sõnastus

Kahjuks ei ole võimalik eristada tahtmatut eskitust tahtlikust eksitusest.

Seda saab teha hilisema uurimise käigus, kuid vastustada tuleks siiski mõlema eest.

Nii nagu on eristatud kehavigastuste tekitamine ja eriti raskete kehavigastuste tekitamine, on eristatud tapmine ja mõrv.

Materjali Alice Järveti ja Andres Jaadla süütusest on piisavalt.

Nõutuks teeb seisukoht, et justiitskuritegude vastu tuleb võidelda, aga justiitskuritegude ohvrite eest ei tule seista.