AVALIK KIRI EESTI VABARIIGI PEAMINISTRILE

Quoted post

Raivo Orgusaar

#14

2011-11-20 16:30

Käsitlematu, kuidas saab seadusega keelata inimest arsti kutsumast? Lugedes minu blogisid, ärge enam imestage mitte millegi üle:
http://orgusaar.ee/et/blogi
http://et.netlog.com/raivoorg/blog

See Tarandile panustamine petitsiooni lõpus on muidugi täielik lollus! Me vajame uusi nägusid poliitikasse. Tarand pole enese alalhoiu eesmärgil mitte kunagi paljastsnud ei kogu selle oblasti pankuritest oligarhidele allumist ega ka teisi pimesi toestatavaid rahvavaenulikke tegusid seal valevalitsuse koridorides... Kuidas küll saab sellist meest eeskujuks võtta?

Vastused

..

#1423

2011-11-30 21:58:07

#14: Raivo Orgusaar -

uusi nägusid..?? kustkohast neid wõtta.. pealegi, ilmapeal on waid kaks olewust kes endast eemale tõukawad, need on siga ja buldooser, teised kõik kraabiwad waid endapoole. tulewad uued ja weel hullemad asemele, muidugi jääb weel wõimalus riigijuhtimist piiritagant sisseosta, pidi odawam olema.. ja weel kokkuhoiust.. praegusel walitsusel riiklik pension juba wäljateenitud, tulewad uued, neile samuti riiklikut waja wanaduspõlweks.. lisaks juba niigi olemasolewatele riikliku pensioni saajatele.. mõelge tulewikule.. ainult ühest asjast ma aru ei saa, mis imewägi seda unzippi wõimuküljes wel kinnihoiab, mina temaasemel taanduksin awalikkuse eest kuhugi sinna tartu äärelinna ja nohiseks waikselt omaette wärkstoas küünlajalgu treides.. aga naguma mainisin, ma ei saa aru, miks ta seda wel teind eiole.. tahab ta tõesti eestit wiie rikkama riigi hulka wedada.. kui nii, sis ma kahtleksin ta waimses terwises päris tõsiselt..