Hilisõhtune rong Paldiskisse!

Meie, Elroni alalised kliendid Paldiskis ja Paldiski suunal, oleme nördinud Elroni kava üle jätta tulevast aastast viimaseks õhtuseks reisiks Tallinnast Paldiskisse väljumise kell 21.24, võttes sellega Keilast Paldiski pool elavailt inimestelt igasuguse võimaluse hilisõhtuses vööndis Tallinnast koju pääseda. Nördimust suurendab tõik, et esialgses sõiduplaanikavandis, mis avaldati Elroni kodulehe, oli ette nähtud väljumine Tallinnast pisut pärast kella 22.00), mis oleks siitkandi sõitjate vajadused rahuldanud. Juba aastaid on hilisõhtuses vööndis Tallinnast Paldiskisse ühistranspordiga pääsemine olnud võimatu, samas kui sellise reisi järele nõudlus kahtlemata on ja reisijaid jätkuks. Seda kinnitab näiteks omal ajal käigus olnud nn. "ööbussi" (väljumine Tallinnast kl. 23.30) suur populaarsus. Buss oli pea alati reisijaid täis. Kui hilisõhtune ühistranspordiliiklus Tallinna ja Paldiski vahel katkes, lubas Harjumaa Ühistranspordikeskus vastava järelepärimise peale selle tingimata taastada. Ka Elroni esindajad on korduvalt lubanud (nii Paldiski linnalehes kui järelpärimistele e-kirjades ja Facebookis), et hilisõhtune rong tuleb. Paraku pole seda lubadust peetud. Enamgi veel, viimane rong Paldiski suunal väljub uue plaani järgi varem kui kunagi enne. Hämmastust tekitab hilisõhtuse vööndi tühjaksjätmine ajal, mil jätkuvalt rõhutatakse ühistranspordi tähtsust, selle suurendamise vajadust ning möödapääsmatust. Ühe ööpäevavööndi tühjaksjätmine on vastuolus Euroopa Komisjoni ning eriti transpordivolinik Siim Kallase taotlustega ühistranspordi arendamisel kogu Euroopa Liidus, soodustades paratamatult autostumist, mille vastu Euroopa Liidu transpordipoliitika praegu suunatud on. Eriti hull on lugu ühistranspordi erinevate vormide sünkroniseerimise osas - nii varane väljumine ei võimalda pääseda Paldiskisse ega muisse Keila tagustesse asulaisse hiliste kaugliinibusside, lennukite ja laevadega Tallinnasse saabujail. Hilisõhtust transporti Tallinnast Paldiskisse, samuti vahepealseisse asulaisse, vajavad kümned inimesed, kes töötavad Tallinnas, Sauel ja mujal sealkandis, kelle tööpäev lõppeb kas vahetult enne viimase rongi väljumist praeguse sõiduplaanikavandi järgi, või isegi veel hiljem. Neid inimesi töötab nii tööstuses, teeninduses kui ka kontoritöödel. Hoopis võimatuks muudab hilisõhtuse ühistranspordiliikluse puudumine aga Keilast kaugemate piirkondade elanike kultuurilise eneseharimise - rongi nõnda varase väljumisaja tõttu pole neil võimalik külastada kontserte, teatrietendusi ega paljusid muid kultuuriüritusi. Elroni kodulehel avaldatud uudisest selgub, et oktoobris müüdi kõige enam pileteid just Tallinn-Paldiski liinil. Seega ei saa sellel liinil kindlasti reisijate vähesuse üle kurta. Kõigest eelnenust tulenevalt paneme meie, allakirjutanud, ette taastada esialgu sõiduplaanikavandis olnud viimane väljumisaeg kl. 22. 20.