Lambakasvatajate Seltsi jõudlusprogrammi toetuseks

Lugupeetud Ago Pärtel!

 

Eesti Lambakasvatajate Selts (ELaS) on Eesti lamba ja kitsekasvatajate esindusorganisatsioon. Selts koondab endas enam kui 200 lamba- ja kitsekasvatajat ning aretajat. Lambakasvatajate seltsil on pikaajalised kogemused ja usaldusväärsus sektori esindajana.


Eesti lambakasvatus, eriti aga aretus on jõudnud väga keerulisse olukorda. Eesti Lambakasvatajate Selts, kellel on tugev liikmeskond, demokraatlikult valitud juhatus ja mandaat tegutseda lambamajanduse (sh aretuse) edendamisega Eestis on jäetud ilma lammaste aretuse korraldamise tegevusloast. Samas on VTA sellise tegevusloa andnud MTÜ Eesti Tõulammaste Aretusühingule (ETLA), mille eesotsas seisab väike seltskond, kelle mandaat lambakasvatajate seas on väga väike. Oleme jõudnud ummikusse – need, keda oleme usaldanud otsustamise juurde on otsustamise õigusest ilma jäetud ja need, kellele on otsustusõigus usaldatud ei ole leidnud lambakasvatajate poolset usaldust. Probleem ei puuduta ainult jõudluskontrolli karju vaid kõiki lambapidajaid, aretustöö ja selle mõõtmine läbi jõudluskontrolli mõjutab kogu lambakasvatust. Jõudluskontrolli karjad on täna pandud seisu, kus tuleb otsustada, kas liituda ETLA aretusprogrammiga või siis jätkata aretustööd ilma riikliku tunnustuse ja toeta.


Eesti Lambakasvatajate Seltsi liikmed ootavad konstruktiivset lähenemist antud probleemi lahendamisse, kui Seltsi poolt esitatud aretusprogrammis esineb sisulisi vigu, siis tuleb need ka koostöös lahendada, lammaste aretuse teemades ei tohiks mööda minna lambakasvatajate nägemusest. ETLA-ga liitumine ei ole meile vastuvõetav usalduse puudumise tõttu. Eesti Lambakasvatajate Seltsi aretusprogrammi tunnustamata jätmine toob kaasa tunnustatud jõudluskontrolli aluste lammaste arvu drastilise vähenemise - sellest kaotab aga kogu lambakasvatussektor Eestis.

 

Lambakasvatajatena usume me, et aretustöö ja tootmiskarjad on üks lahutamatu terviksüsteem. Lambaid aretatakse paremaks tootmiseks ja tootmine annab aretusse tagasisidet. Just seetõttu on ELaS organisatsioon, mis saab anda parima võimaliku sisendi aretustöösse.

 

Soovime, et ELaS saaks jätkata riiklikult tunnustatud jõudluskontrolli läbiviijana.

 

 

Eesti Lambakasvatajate Seltsi liikmed