Märjamaa lauluväljaku metsa lageraie peatamine

Hea märjamaalane!  

Soovime, et Märjamaa vallavalitsus astuks samme alustatud lageraie peatamiseks Märjamaal Lauluväljaku metsas (kinnistud Kuuse tn 8, Oti tee 2). Ala on märgitud üldplaneeringus metsa- ja pargialaks, kuid aastal 2000 koostatud üldplaneering ei sea sellele raietegevuse piiranguid. Soovime, et vald täidaks talle seatud kohustusi ning taotleks raie peatamist, kuni suudetakse läbirääkimiste käigus seada alale keskkonna ja kogukonna huvisid arvestavad piirangud.  

Tegemist on otse asulas paikneva metsaga, mis on praegu pea viimaseks müra- ja heitgaaside tõkkeks Tallinna-Pärnu-Ikla maanteest lääne poole jääva inimasustuse vahel, rääkimata kõigi inimeste jaoks ökoloogilisest, sotsiaalsest ja kultuurilisest väärtusest, mida Lauluväljaku mets asula sisse jääva rohevõrgustiku osana kannab. Leiame, et Märjamaa vald peab avalikust huvist lähtudes võtma tarvitusele kõik abinõud kõnealuste metsade säästmiseks ulatuslikust raietegevusest.  

Anna oma allkiri ja toeta roheala säilimist!  

 

Loe lisaks 5. veebruari Märjamaa Nädalalehest lk 7  

https://marjamaa.kovtp.ee/documents/380075/26220529/nr+5++5.+veebruar+2020.pdf/d022da88-e6aa-4d0b-a2ec-39b07fec1379?version=1.0

 

raide_eraldised.jpg


Mari Laanesaar Raplamaa Loodushoiu MTÜ    Võtke petitsiooni autoriga ühendust

Allkirjasta see petitsioon

By signing, I authorize Mari Laanesaar Raplamaa Loodushoiu MTÜ to hand over my signature to those who have power on this issue.


VõI

Saate allkirja kinnitamiseks e-maili teel lingi. To ensure you receive our emails, please add info@petitsioon.com to your address book or safe senders list.
Tasuline Reklaam

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook