Miljööväärtusliku ala taotlemine Kohtla-Nõmme alevis

Soovime, et Kohtla-Nõmme alevi ajastupõhised hooned (ehitatud aastatel 1940 - 1960) ja neid ümbritsev ala nimetatakse miljööväärtuslikuks.

Samuti soovime Rahvamaja taasavamist ja võimalust tegutsenud ringide ja huvigruppide töö normaalseks jätkamiseks.

Kool – uus koolihoone, mis avati õppetööks 1960. aasta sügisel

Elumajad – ehitati neljakümnendate aastate lõpus ja viiekümnendatel aastatel.

Rahvamaja – ehitamist alustati 1951. aastal. Tolleaegse klubi ehitusel lõid kaasa ka paljud Kohtla-Nõmme elanikud ja seda vabatahtlikutena, ilma tasu saamata. Hoone sai valmis ja avati lõplikult 1953. aastal.

Lasteaed/lastekodu – projekteeriti lasteaiaks 1949.a. Ka lasteaia hoone ehitusel olid kohalikud elanikud kaasa löömas. Hilisemalt, alates aastast 2000, oli selles hoones lastekodu. Selleks tehti hoones täielik remont.

Taotluse eesmärk on säilitada Kohtla-Nõmme aleviku miljööväärtusliku ala terviklik keskkond oma ajalooliselt väljakujunenud hoonestuse ja ühtse arhitektuuriga. See on oluline kultuuriväärtusliku pärandi hoidmiseks ning kohaliku elukeskkonna jätkuvaks tagamiseks.

Senise kogemuse põhjal, peale ühinemist Toila vallaga, ohustab valla ääremaad, meie pärandit ja kogu elukeskkonda valla juhtide soov vabaneda kulukaks osutunud hoonetest ( endine lastekodu hoone, Kohtla-Nõmme Rahvamaja) lammutamise teel. Kuna valla keskus asub peale ühinemist Toilas, siis on olematuks kahanenud ka side Kohtla- Nõmme kogukonnaga. Tegutsetakse ilma kogukonda teavitamata ja nende soove kuulamata ja arvestamata. Meie soovime oma väärtuslikku kultuuripärandit ning elukeskkonda hoida. See on aegade jooksul valminud ja täienenud. Kohtla-Nõmme ehitamisele on kaasa löönud tolleaegsed elanikud. Saame uhkusega öelda, et meie elukeskkonda on kujundatud ja arendatud kohalike elanike algatusel ja edasisel abil.

Miljööväärtusliku ala kinnitamine ühendab kogukonda ja motiveerib neid senisest enam ühistegevustele, ühiste, uute sündmuste korraldamisele ja vanade ja väärtusi kandvate traditsioonide hoidmisele. Praegu puudub meie kogukonnal normaalne kultuuritegevuse ja –tarbimise võimalus (teatrietendused, ühised kohvikõhtud, kinokülastused, pidulikud sündmused jm). Kogukonna rahval ei ole isegi võimalust ühiskohtumiseks, kuna vald sulges Rahvamaja uksed 2022.a. sügisel. Kiiruga toimetati Rahvamaja ruumidest välja ka noortekeskus ja jõusaal. Endine raamatukogu asub nüüd kooli ruumides ja võiks kanda nime raamatute laenutus. Oleme mures vallavalitsuse edasise tegevuse või tegevusetuse pärast. Millised on järgnevad plaanid?

Ootame kiiret tagasisidet ja loodame mõistvale suhtumisele meie jaoks olulise miljööväärtuse kinnitamise kohta, et säiliks kultuurirohke mineviku ja loodetavasti ka tulevikuga elukeskkond Kohtla-Nõmmel.

Toila valla Kohtla-Nõmme kogukonna liikmed


Toila valla Kohtla-Nõmme kogukonna liikmed    Võtke petitsiooni autoriga ühendust

Allkirjasta see petitsioon

Allkirjastades nõustun, et Toila valla Kohtla-Nõmme kogukonna liikmed saab näha kogu teavet, mida ma sellele vormile esitan.

Me ei kuva teie e-posti aadressi avalikult internetis.

Me ei kuva teie e-posti aadressi avalikult internetis.


Ma annan nõusoleku käesolevale vormile esitatud teabe töötlemiseks järgmistel eesmärkidel:
Tasuline reklaam

Reklaamime seda petitsiooni 3000 inimesele.

Loe lähemalt...