Nõuame Transpordiameti poolt senise liikluskorralduse ohutumaks muutmist Alliku külas, andes sõiduteel olevatele masinatele peatu ja anna teed kohustuse kergliiklustee kasutajate ees

Pöördumine Transpordiametile, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile

Käesoleva petitsiooniga nõuame Transpordiameti poolt senise liikluskorralduse ohutumaks muutmist kergliiklusteed kasutavatele inimestele andes sõiduteel olevatele masinatele peatu ja anna teed kohustuse. 

Nõuame Alliku külas sõidutee ületuskoha (tunnus: 72601:001:0590; lähiaadress: Juuliku-Tabasalu tee L16) kergliiklusteel liiklejatele turvalisemaks muutmist ülekäigurada tähistava anna jalakäijale teed märgi ja ,,sebra'' lisamisega.

Pilt1:alliku1.jpg

Nõuame Alliku külas sõidutee ületuskoha (tunnus: 72701:001:0772; lähiaadress: 11401 Laagri-Harku tee L9) kergliiklusteel liiklejatele turvalisemaks muutmist ülekäigurada tähistava anna jalakäijale teed märgi ja ,,sebra'' lisamisega.

Pilt2:alliku2.jpg

Nõuame Alliku külas sõidutee ületuskoha (tunnus: 72701:001:1119; lähiaadress: Juuliku-Tabasalu tee L 15) kergliiklusteel liiklejatele turvalisemaks muutmist ülekäigurada tähistava anna jalakäijale teed märgi ja ,,sebra'' lisamisega.

Pilt3:

alliku3.png

Alliku külas elab 1. jaanuari 2021 seisuga 2124 elanikku (Saue valla statistikale tuginedes). Suuremad elamurajoonid on Metsavahi, Veskimöldre 2 ja Alliku küla enda suurarendused. Iga kuu lisandub uusi eramuid ja elanikke. Pilliroo 28 aadressil on valmimas kokku 6 kortermaja, mille elanikke hakkab teenindama Laagri-Harju 11401 tee. Külas tegutseb Laagri kooli Möldre maja, lisaks planeeritakse Kotka tee lasteaeda. Samuti on teelõigul kahe elamurajooni vahel Veskimarketi kaubanduskeskus (Instituudi tee 132). 

Tegemist on mitme eraldiseisva probleemse sõidutee ja jalgtee ristumisega. Esimesel pildil on Instituudi teel Veskimöldre2/Veskimarketi ringtee juurde viiv kergliiklustee. Teisel pildil on Instituudi tee ja Kotka tee ristmik. Kolmandal pildil on Veskimöldre2/Veskimarketi kaubanduskeskuse juurde viiva tee ületuskoht. Eeskätt on mure laste ees, kes kergliiklusteel liigeldes ei oska ohtu hinnata. Kuid puudutab ka kõiki teisi nii jalutajaid kui ka kergliiklusteel sportijaid.

Antud mainitud tee ei ole küll linnatee, kuid nõuame ohtlikele probleemidele inimkeskset lähenemist ja piirkonna turvalisuse vajaduse ümberhindamist (ohutussaar ja aastate pärast valmiv mitmetasandiline ristmik ei ole täna lahendus). Koormus on suur ja ohtlike olukordi on olnud palju (massilised kiirusepiirangu ületamised; sõiduki poolt tee andmisel ohtlik olukord tagant sõitva sõiduki poolt äkk-pidurdamisel; kergliiklusteelt üle tee saamine turvaliselt). Arvestades, et Alliku külas on elanikke järjest juurde tulemas, Instituudi tee koormus tõuseb hüppeliselt ka peatselt valmivate Pilliroo tänava kortermajadega, on vajalik tegutseda koheselt luues sõidukitele kohustus tee andmiseks kergliiklusteel liikujale märgistades vastavalt ülekäiguraja märgistustega.

Ebaühtlane piirkiirus (70km/h-50km/h-70km/h-50km/h) ca 3km lühikese lõigu peal soosib olukorda, kus tegelik kiirus autodel on 70-80km/h läbivalt. See omakorda suurendab ohtu jalakäijatele kui ka kaasliiklejatele. 

Nõuame:

a) ülalpool mainitud teeületuse kohtades ülekäigurada tähistava anna jalakäijale teed märgi ja ,,sebra'' lisamist;
b) ülalpool mainitud teeületuse kohtades valgusfooriga reguleeritust.

Allkirjastage see petitsioon

By signing, I accept that Andre Promet will be able to see all the information I provide on this form.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes:
Tasuline reklaam

Reklaamime seda petitsiooni 3000 inimesele.

Loe lähemalt...