Nõuame valimisseaduse muutmist

Praegune valimisseadus on vale ja väär ning seda mitmel põhjusel.

Riigikogu valimistel ei ole võimalik kõikides meie valimisjaoskondades hääletada nende kandidaatide poolt, kes riigikogusse kandideerivad. Valija saab anda hääle vaid nende kandidaatide poolt, kes tema elukohajärgses valimisjaoskonna nimekirjas on. See tuleb muuta. Kõik riigikogusse kandideerijad peavad olema ühtemoodi valitavad kõikides meie valimisjaoskondades üle terve Vabariigi.

Samuti peavad ära kaduma ka need niinimetatud "peibutuspardid", kes koguvad oma erakonnale hääli.

Uue valimisseaduse kohaselt peab olema nii, et see poliitik kes kogub enim hääli riigikogu valimistel, peab olema automaatselt peaminister. Juhul, kui ta ei soovi peaministriks hakata, siis peetakse läbirääkimisi temast pisut vähem hääli saanud poliitikutega. Uue valitsuse peavad moodustama need poliitikud, kes saavad enim hääli.

Samuti tuleb ära kaotada e- hääletamise võimalus, kui selle puhul ei suudeta aususe kontrolli tagada. Ebaõige on see, kui näiteks hooldekodude töötajad hääletavad ise vanurite ehk hoolealuste eest nende ID- ga. Iga inimene peab tegema ise oma valiku.

Täpselt samasugune olukord peab olema ka kohalike valimiste puhul. Ka kohalike valimiste puhul peab saama automaatselt vallavanemaks või linnapeaks persoon, kes saab valimistel enim hääli ning kui ta ei soovi hakata vallavanemaks (maal) või linnapeaks (linnas), siis tehakse valik temast pisut vähem hääli saanute hulgast.

Samuti peab vallavolikogu ja linnavolikogu moodustama valimistel enim hääli saanud persoonid.

Nõuame uut ja õiglast valimisseadust, kuna praegune on vale ja väär.

Kõik inimesed, kes on kirjapanduga nõus, need kinnitagu seda oma allkirjaga.

Allkirjasta see petitsioon

By signing, I authorize Hillar Kohv to hand over my signature to those who have power on this issue.


VõI

Saate allkirja kinnitamiseks e-maili teel lingi. To ensure you receive our emails, please add info@petitsioon.com to your address book or safe senders list.
Tasuline Reklaam

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook