Nõuame toiduraiskamise vastast seadust

Erakond Eestimaa Rohelised kutsub Riigikogu üles võtma vastu seadust, mis vähendab toidu raiskamist. Soovime, et Eesti võtaks eeskuju Prantsusmaast ja nõuaks suurtelt kauplustelt kõlbliku toidu üleandmist eelkõige abiorganisatsioonidele. Toidu raiskamine on Eestis alati taunitav olnud ning on ebaeetiline, et tegelikus toidu ülekülluse olukorras peab osa inimesi nälga tundma. Praegu ei saa isegi kõige peenemal banketilaual puutumatuks jäänud toitu ametlikult kodututele saata – see võib kaasa tuua trahvid ja karistused. Kõlbliku toidu äraviskamine on kuritegu Maa ökosüsteemi vastu.

Prantsusmaa parlament hääletas äsja suurtes toidupoodides toiduraiskamist piirava seaduse poolt, mis suunab ülejäävad toidukaubad prügikasti asemel kas heategevusse või loomasöödaks ning keelab kõlbliku toidu tahtliku rikkumise mittesöödavate ainetega – näiteks pesuvalgendiga. Seadus peab reguleerima eelkõige suurte kaupluste tööd, kuid andma ka väikestele poodidele ja toitlustuskohtadele kindlustunde, et praeguse koalitsiooni reformierakondlik kodanikuühiskonda, heategevust ja annetamist piirav poliitika ei päädiks maksu- ja muude ametite karistusretkedega väikepoodnike ja kohvikute vastu. Riik peab seadusega ette nägema baasrahastuse abiorganisatsioonide logistikakulude jaoks.

Samuti tuleb kaotada tarbijat eksitav “parim enne” märgistus toiduainetelt, mis on tegelikult kasutuskõlblikud, kusjuures mitte raasugi halvemad, pikka aega – näiteks riis, kruubid, pastatooted (makaronid). Ühtlasi on vaja piirata ametnike omavoli sanitaarnormide mõistusevastasel tõlgendamisel, mis piirab  kohaliku ja mahetoidu tootmist ning kasutamist isegi Eesti piirides.  

Anna allkiri raiskamise lõpetamiseks!

NB! Et toiduraiskamise vastase seaduse nõudmine ametlikult RIIGIKOGUSSE viia, tuleb täita petitsioonide esitamiseks ettenähtud seadust. Põhinõuded on, et oleksite vähemalt 16aastane ja et kinnitaksite oma soovi digiallkirjaga.

Viisime oma petitsiooni üle lehele, mis digiallkirjastamist võimaldab: http://petitsioon.ee/nouame-toiduraiskamise-vastast-seadust

Aleksander Laane

Erakond Eestimaa Rohelised esimees  

https://www.facebook.com/eestimaa.rohelised


Erakond Eestimaa Rohelised    Võtke petitsiooni autoriga ühendust