Petitsioon viiruse COVID-19 karantiinist Eesti Vabariigis

Petitsioon viiruse COVID-19  karantiinist Eesti Vabariigis

 

Eesti Vabariigi Riigikogule

 

Arvestades Eesti Vabariigi kodanike erilist ohustatust tulenevalt

1)      Riigi väiksusest ja rahvaarvust

2)      Meditsiiniabi halvast kättesaadavusest

3)      Tõese info puudumisest viiruse kohta, peiteaeg juba kuni  42 päeva

4)      Ametnike argusest ja reaalse vastutuse puudumisest

5)      Rahaliste vahendite puudumisest enese kaitsmise jaoks

 

Nõuame meie, allakirjutanud, Riigikogult inimelude kaitseks Riigikogu otsust  Põhiseaduse § 65  lg 1 alusel 

PS  § 65.    Riigikogu:   1) võtab vastu seadusi ja otsuseid;

 

1)      Riigipiiride kohest sulgemist  2 kuuks alates otsuse vastuvõtmisest

2)      Tõese info avaldamist igapäevaselt valitsuse eriesindaja poolt

3)      Kõikide kodanike pangaarvete kohest avamist, et inimestel oleks võimalik endile muretseda elementaarseid hügieeni ja tervise säilitamise jaoks vajalikke tooteid

4)      Kohtutäiturite tegevuse täielikku peatamist 1 aastaks

5)      Riiki tagasi saabuvate kodanike suunamist karantiini

6)      Kuna viirusel ravi puudub, siis karantiinis olevaid inimesi tuleks nõustada  videokanalite ja teenindada robotite kasutamise abil, sest 1/3 meditsiinipersonali nakatumisega nagu see on olnud teistes nakkuskolletes, kaasneksid omakorda suured meditsiiniprobleemid tavahaigustega seoses

 

Hetkel on veel olemas võimalused olukorda kontrolli all hoida ja kodanike massilist haigestumist vältida, aga massihaigestumise  puhul kui viirus levib nii õhu, sundventilatsiooni,  erinevate pindade, vee ja väljaheidete kaudu kanalisatsiooni, meie riigil  pole enam ei materiaalset võimekust ega piisavalt meditsiinitöötajaid, sest kriisi keskmes meditsiini-  ja päästetöötajad ise on kõige enam ohustatud viiruse poolt.

Iga inimelu säästmine on esmatähtis !

Iga kodanik ise peab võtma vastutuse enda ja oma lähedaste elude  säästmise eest. Mugavalt loota, et seda teevad ametnikud, on äärmiselt rumal mõtteviis.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/22221751.2020.1729071?fbclid=IwAR33PgP182LGQzGQQaxiimZOHZw8NjLR1_TM5b7VFycRXJcWXESH8Am7XWg 

https://gnews.org/117846/?fbclid=IwAR2t0emiK5fsB-RflGjbc_aqk8y6HJYLjSsCs8-1C-BBI-YcSq9wirRiED4 

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3879912 

Allkirjasta see petitsioon

Allkirjastades nõustun, et Ege Hirv saab näha kogu teavet, mida ma sellele vormile esitan.

Me ei kuva teie e-posti aadressi avalikult internetis.

Me ei kuva teie e-posti aadressi avalikult internetis.


Ma annan nõusoleku käesolevale vormile esitatud teabe töötlemiseks järgmistel eesmärkidel:
Tasuline reklaam

Reklaamime seda petitsiooni 3000 inimesele.

Loe lähemalt...