Rahvakiri erakondade rahastamise kohta


Erakondade rahastamise skandaal ületab meie taluvuse, leplikkuse ja kannatlikkuse piiri. Me peame absurdseks ja ohtlikuks olukorda, et Riigikogus ja Vabariigi Valitsuses esindatud erakondade esindajad, keda me oleme valinud seaduseloojateks ja riigijuhtideks, on aastaid püsinud võimul ebaseadusliku raha toel. Õõvastav on olukord, kus poliitikast on saamas organiseeritud kuritegevuse liik.

Erakondade korrumpeerumine on viinud Eesti riigi piirini, mida ületades võib hävida  demokraatia ning usk õigusriiki ja Põhiseadusse. Sellele järgneb Eesti riigi totaalne  allakäik.

Eesti demokraatiat ja riiki hävitava arengu peatamiseks on vajalik teha alljärgnevaid otsuseid.
Omalt poolt toetame avalikuses esitatud ettepanekutest järgmiseid:
¤ Poliitikud, kes on kasutanud ebaseaduslikke rahastamisskeeme, peaksid võtma poliitilise vastutuse ning lahkuma poliitikast.
¤ Prokuratuur  ja kohtud peaksid selgitama välja erakondade ebaseaduslikus rahastamises süüdi olevad isikud ja karistama neid rangelt.
¤ Erakondade rahastamiseks on vaja koos avalikkusega välja töötada uus seadus, mis muuhulgas määraks ka valimiskuludele piirsummad ja tugevama kontrolli erakondade rahastamiste suhtes.

Lisame omalt poolt järgmised ettepanekud:
¤ Riigikogus tuleks moodustada komisjon, kuhu kuuluksid ka avalikkuse sõltumatud esindajad, mis hakkaks uurima ebaseaduslikult saadud rahade mõju Riigikogu seaduste ja Vabariigi Valitsuse otsuste vastuvõtmisele.
¤ Tellitud seadused ja valitsuse otsused tuleb tühistada või ümber teha, kui need on vastuolus õigusriigi põhimõtete ja riigi kodanike huvidega, nagu näiteks taastuvenergia tootmise tasude  ja elektri jaehinna kujundamisega seonduvad küsimused.
¤ Luua riigieelarveline fond Poliitikapital, mis toetaks võimul olevatest erakondadest sõltumatu kodanikuühiskonna arengut ja poliitilist tegevust.

Palume mõelda, kaaluda, allkirjastada ja levitada Facebookis.


Sven Kivisildnik, Ivar Raig, Alar Sudak, kõneisik. GSM 528 7 528    Võtke petitsiooni autoriga ühendust