Säilitame Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi

Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium peab jääma püsima sellisena nagu see on täna!
Kooli keskkond, ressursid ja kodukord on üles ehitatud selle kooli õppijate individuaalseid vajadusi arvestades.
Kool pakub nii hommikust, kui ka õhtust vahetust, mis on mõlemad vajalikud sealsetele õppuritele. Koolis õppijatel on võimalus õppetöö ajaks lapsed lapsehoidu jätta.
Lisaks gümnaasiumiharidusele on võimalik Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumis lõpetada põhiharidus. PTG on õpikoduks ka arvukale hulgale noortele, kes erinevatel põhjustel ei sobitu üldhariduskooli.

Statistika näitab, et aasta-aastalt PTG õpilaste arv kasvab. 2005/06 õppeaastal oli koolis õpilasi kokku 326, kellest 273 õppis gümnaasiumiastmes. 2018/19 õppeaastal oli see arv vastavalt 375/327 ja tänasel päeval 431/373. Tänu võimalusele õppida paindlikus keskkonnas on aastate lõikes palju heade ja väga heade tulemustega lõpetajaid. Nende hulgas on nii kohalikul kui ka vabariiklikul tasandil tunnustatud õppijaid.

Anna palun oma allkiri PTG praeguste tingimuste, võimaluste ja asukoha püsimajäämise eest.

https://parnu.postimees.ee/6794609/taiskasvanute-gumnaasiumi-toetuseks-kogutakse-allkirju

https://vikerraadio.err.ee/vikerhommik/vikerhommikintervjuud/984045/982276


Pavel Sõsojev (PTG hõbemedaliga lõpetanud vilistlane, 2019a Pärnumaa parim täiskasvanud õppija)    Võtke petitsiooni autoriga ühendust

Allkirjasta see petitsioon

By signing, I authorize Pavel Sõsojev (PTG hõbemedaliga lõpetanud vilistlane, 2019a Pärnumaa parim täiskasvanud õppija) to hand over my signature to those who have power on this issue.


VõI

Saate allkirja kinnitamiseks e-maili teel lingi. To ensure you receive our emails, please add info@petitsioon.com to your address book or safe senders list.
Tasuline Reklaam

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook