Säilitame Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumi kuni riigigümnaasiumi valmimiseni


mxwnlfhwduxiywwl1.jpg

Õpilaste jaoks on Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumi sulgemise ja õppetöö  Rakvere Ametikooli üleviimise otsus tulnud ootamatult ning põhjendamatult. Praeguste õpilaste jaoks oleksid muudatused väga suured - üleminek teise õppekeskkonda, muutused õppetingimustes, uued õpetajad, uued tundide toimumise kellaajad, e-õppe jätkamine uues keskkonnas. Hetkel pole meil mingit garantiid, et olemasolevad õppetingimused ja õppekorraldus säiliksid või läheksid paremaks.

Meie, õpilased, oleme valinud Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumi kindla põhjuse ja teadmisega, et meie kool on rajatud nimelt täiskasvanud õpilaste erisusi ja individuaalseid vajadusi arvestades. Kool pakub mittestatsionaarset õpet kahel päeval nädalas ning täielikku e-õppe võimalust neile, kellel töö või muude kohustuste kõrvalt pole võimalik igal nädalal kohal käia. Lisaks võtab kool vastu ka hariduslike erivajadustega noori ning haridust on võimalik saada kõigil, kes erinevatel põhjustel ei sobi tavakooli. Tänu võimalusele õppida sobivas keskkonnas on väga paljud inimesed, kelle õpingutest on möödas aastaid või isegi aastakümneid, leidnud taas tee kooli. Suure tõenäosusega ei suuda ükski teine haridusasutus juba uuel õppeaastal pakkuda meile samasuguseid õppetingimusi.

Kooli sulgemise ja õpilaste üleviimisega Rakvere Ametikooli jääb tõenäoliselt paljude õppurite haridustee taas pooleli. Keeruline on uuesti kohaneda oma kooli- ja igapäevaelu suurte muudatustega. 

Meile teadaolevalt ei paku Rakvere Ametikooli õppekava hetkel piisavat tuge riigieksamite edukaks sooritamiseks, mis seab kahtluse alla kõrgkooli sissesaamise. Samuti on uue õppekava järgi e-õppe võimaluse loomine kõikides gümnaasiumiastmetes lühikese ajaga keeruline. 

Seetõttu on ainus võimalus kooli likvideerimisega mitte kiirustada ja säilitada õpe Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumis kuni riigigümnaasiumi valmimiseni. Meie palve on, et need õpilased, kes alustasid õpinguid Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumis, saaksid kooli lõpetada samadel tingimustel ja samade kokkulepete järgi nagu kooli astudes. Ühtlasi annaks see ametikoolile aega põhjalikult valmistuda ja uut õppesüsteemi luua.

Anna palun oma allkiri RTG praeguste tingimuste, võimaluste, õpetajate ja asukoha püsimajäämise eest riigigümnaasiumi valmimiseni.

Allkirjastage see petitsioon

By signing, I authorize RTG õpilasesindus to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.Tasuline reklaam

Reklaamime seda petitsiooni 3000 inimesele.

Loe lähemalt...