Aidake lõpetada tapatalgud Eesti metsades!

Kommentaarid

#204

Lõpetada tapatalgud Eesti metsades!

Õie Praggi (Tartu, )

#212

Loomadel ja metsal kui elusorganismil on õigus elule!

Marika Makarova (Kiiu, )

#215

Hoolin loomadest!!!!!!!!

Ly Tamm (Otepää, )

#218

Lõpetagem tapatalgud!

Karina Pedanik (Viljandi, )

#232

Ma olen juba aastaid tajunud, et see mida ametnikud nö. arvukuse tasakaalustamiseks teevad on vale. Ja lisaks isiklikult tunnen mina maal elades puudust sellest kuidas kitsed/põdrad ja ka nt metssead minu põllupiiril rahulikult toimetasid.

Meeli Küti (Tallinn, )

#246

Eesti metsade ja loomade kaitseks.

Reti Üpraus (Pärnu, )

#253

Tulevik on suhteline olevikuga

Rait-Kristjan Altmäe (Tallinn, )

#257

Oleks ainult puud,aga siin tehakse palju rohkem halba, kui pole metsa, kaovad musaitkad, seened,palju erinevaid tuhandeid pisielukaid....

Helve Thomson (Tartu, )

#266

Tapatalgud lõpetada!

Andres Talts (Türi, )

#275

Astugem usus ja teos vastu meie maa ja rahva hävitajatele!

JOEL Friedrich Steinfeldt (Tallinn, )

#276

Rumaluse on palju nägusid.....

Vlad Ükssarv (Tallinn, )

#279

Kui ei söö, ära tapa! "Vigala Sass"

Mirko Miilits (Viljand, )

#280

EV 100 ennastupitavas valguses on masendav elada riigis, mis on hävitanud oma metsad, korraldab tapatalgusid loomadele ja lindudele ja kus tavakodanik oma arvamusega on riigi jaoks tühi koht.

Tiina Puusepp (Karksi-Nuia, )

#290

Loodus on iseseisvalt nii tark, et reguleerib ennast ise. Selleks peab aga inimene kõigepealt lõpetama looduse tapmise.

HELLE KARIS (TALLINN, )

#304

See on tähtis

Kati Koit (Kuressaare , )

#305

Metsloomade hävitamine kahjustab keskkonda.

Kai Laide (Tallinn, )

#308

olen petitsiooni poolt, sest arvan, et omavoli metsades tuleb lõpetada! olen ebaeetilise jahipidamise (ajujaht) vastu.

Maret Nukke (Reinevere, )

#311

inimese lollus teeb haiget...

Katri Hammerschick (Hamburg, )

#321

Ei suuda inimeste lollust-ahnust-õigustusi enam taluda!

HEIDI TAMM (HAAPSALU, )

#326

Ma armastan elu ja loodust.

Mart Taklai (Tallinn, )

#338

Keegi peab ka loomade heaolu ja elu eest seisma!

Marian Schönberg (Viimsi, )

#343

Jahimehed, te olete mõrtsukad, kes ei tea midagi aukartusest elu vastu. Lõpetage!!

Anja Angelskaja (Tallinn - Jõgeva, )

#358

Kõigepealt ei tohi hävitada loomade elupaiku. Metsatööstusest saadav rahaline kasu on "laisk raha" mis ei tooda uusi väärtusi. Selle asemel, et, nagu mõni mahajäänud arengumaa, toormmaterjali ekspordiga tegeleda, võiks tegeleda innovatsiooniga. Ja selle asemel, et lasta välismaalastel meie looduses oma perversset tapahimu rahuldada, võiks neile mõne regilaulu selgeks õpetada. Kes ei huvitu meie kultuurist ja elulaadist, vaid tuleb siia oma tukke hõõruma pole teretulnud.

Tuuli Reinsoo (Tallinn, )

#367

Kirjutan alla kuna olen täielikult nõus sellega peatada eesti metsloomade mõttetu hävitamine .

Leo Luts (Henley-On-Thames, )

#371

Metsa tuleb hoida!

Mario Pokasaar (Pärnu maakond, )

#373

Armastan loomi.

Mai Mets (Võõpsu, )

#380

Beings killing is unhuman and it's violence.

Raul Kruus (Tartu, )

#386

Tapatalgud peavad lõppema!!!
Rahvas oleme meie!

Gerda Nurmeots (Tallinn, )

#389

Lõpetage see loomade tapatalg

Mihkel Tiganik (Tallinn, )

#392

I'm signing because we have to fight for the future.
Little acts also matter.

Kattri Pauls (Joensuu, )

#393

i love animals

Imre Heero (tartu, )

#397

See kuidas inimesed elavad, kas Jehoowa Tahte järgi või mitte, sellest sõltub nii 1-iku inimese kui kogu rahva saatus. Loomade tapmine lõbu pärast on rüve, vere-januline ja eba-normaalne tegevus. Eriti rüve on see et on tekkind selline mõiste mida mõni-aeg tagasi ei tuntud- "jahi-naised". Tegelikult need polegi naised vaid inim-sitt kes on veel jõledamad kui litsid ja pedofiilid sest viimased rahuldavad loomulikke seksuaal vajadusi eba-loomulikul 5-il aga naisel relvaga pole loomulikult midagi pistmist. Ja vaata et veel suurem inim-sitt on need nn. "mehed" kes sellisel asjal lasevad sündida.
Wies Mosesse Ramat. 22. 5. „Naesterahwa selgas ei pea meesterahwa rided mitte ollema, ei pea ka meesterahwas naesterahwa kube selga pannema: sest iggaüks, kes sedda teeb, on hirmus Jehowa so Jum̃ala melest“.
Jesaia 59. 6. „Nende wörgud ei sünni rideks, egga nemmad woi ennast katta omma teggudega: nende teud on nurjatumad teud, ja wäewaldne tö on nende kätte sees“. 7. „Nende jallad jookswad kurja järrele, ja töttawad wagga werd ärrawallama: nende mötted on tühjad mötted; ärraraiskaminne ja kahjo on nende maantede peäl“.
Riided on Jumala Sõna alusel teod ja ka keha-kattena on riided teod sest riided ei lähe ise inimese selga vaid inimene peab midagi selleks tegema (riided selga panema). Jumalale mitte meele-pärased teod e. riided toovad kaasa õige nuhtluse selle inimese, perekonna, linna ja rahva peale kes neid tegusi teeb kui ta (nemad) meelt ei paranda.
Jesaia 24. Peatük. 5. „Ja Ma on rojaseks läinud nende al, kes seäl ellawad, sest nemmad astuwad ülle kässo-öppetuste, pöörwad seädmist teisiti, nemmad tewad iggawest seädust tühjaks“. 6. „Sepärrast sööb ärrawanduminne sedda maad ärra, sest need, kes seäl ellawad, on sü-allused; sepärrast pöllewad need Ma rahwas ärra, ja pissut innimessi jäwad ülle“.
Seega see kas inimesed elavad Jumala Tahte järgi või vastu on mitte minu või kellegi teise arvamuse või maitse "?" vaid riigi kaitse ja Eesti rahva püsima jäämise "?" mille nimel on vaja mitte lihtsalt arvamust avaldada vaid võidelda. Jehoowa on loonud inimesed meheks ja naiseks ja mitte vaid erinevate välimustega ja soo tunnustega vaid ka erinevate ülesannetega ja erinevate tööde jaoks. Soo rollide rikkumine on välja-kutse Jumalale ja see ei jää vastamata (1. Eesti Vabariigi kaotuse põhjus ei olnud poliitiline vaid vaimne ja selle põhjustas Eesti rahva patt ja mitte pöördumine patust Jumala prohvetite pika-ajalistele hoiatustele vaatamata).
Salomoni Öppetusse- ehk Wannad Sannad. 31. 3. „Ärra anna omma rammo mitte naesterahwale; ja ärgo olgo sulle se wiis, kunningaid ärrakautada“.
Kui relv ka ramm e. vägi ei ole mis siis on ? Ja Sõna Ütleb et seda EI TOHI naise kätte anda. Paljud Eesti nn. "mehed" on kaotand oma mehelikkuse ja täiesti pasastund sest muidu ei oleks tekkind sellist mõistet nagu "jahi-naised". Kirjanduslikus Vene-keeles on ema kohta väljend mis Eesti keelde tõlgituna oleks "türa-ema". Meie keele käes on elu ja surm ja ka mõttel on vägi ja seetõttu ei tohi roppusi ja kurje sõnu mõelda ega kasutada, aga sõnade kasutuse puhul on oluline ka kontekst milles seda kasutatakse. Jeesus Ütles et :"Kes oma vennale ütleb "sa jõle", see läheb süüdlasena põrgu-tulle." Ometi teises kohas Jeesus Ise Ütles :"Te jõledad ja sõgedad." Nii et siin on selgelt näha ka halva sõna vale kasutamist ja õiget kasutamist sõltuvalt kontekstist. Ja minu meelest ülal-mainitud ema eesliite kasutamine nn. "jahi-emmede" eesliitena ja nende nn. isade ja meeste eesliitena kes relva naise kätte annavad ja naisel sellist jõledust teha lubavad, on veel väga pehmelt ja viisakalt öeldud arvestades teo jälkust (kui eit relva käsitleb). Aga ma loodan et veel leidub Eestis tublisi mehi ja naisi kes sellisele jäledusele vastu astuvad ja koos suudame Eesti pasast puhastada.

Allan Mill (Tallinn, )