Toetusavaldus muutustele kliinikumis

Kommentaarid

#209

Svetlana Matjus

Svetlana Matjus (Tartu, 2020-01-11)

#217

Pooldan uue karjäärimudeli juurutamist kõikidel Kliinikumi ametitasanditel.

Reigo Reppo (Tartu, 2020-01-11)

#230

Pooldan administratiivse töötajaskonna värskendamist - mugavustsoon ja “kindlustatud” seljatagune ei võimalda Kliinikumi kui terviku arengut ega vajalikke muudatusi ning uuendusmeelsust kliinikute tasemel.

Katrin Keerma (Tartu, 2020-01-11)

#231

Sest usun muutustesse.

Virge Haidla (Tartu , 2020-01-11)

#246

Toetan muutusi

Marju Kelviste (Tartu, 2020-01-11)

#247

Allkirjastan, sest usun, et muutused on vajalikud

Dagmar Kuum (Tartu, 2020-01-11)

#248

On aeg kaasajastada arusaamu ja juhtimist. Muutusi on vaja nii personalipoliitikas, töökorralduses, erialases aregus, töökeskkonnas, mis omakorda kajastuks ka hinnalises tööstaažis - kuupalgas. Motivatsioon teha tööd innustunult ja meelerahuga. Näen, et praegu toimub palju läbipõlemisi, mis toob töökeskkonda erinevaid, teravaid konflikte kui personali haigestumist.

Sirje Kaart (Tartu, 2020-01-11)

#262

Aeg muutusteks.

Ergo Õkva (Tartu, 2020-01-11)

#269

On aeg “establishment”i vahetuseks. Kes juhtidest on kaasaegne ja pädev, saab ju alati tagasi kandideerida ☺️

Marko Ölluk (Tallinn, 2020-01-11)

#274

Kliinik oleks arenev ja kaasaegne

Karin Kütt (Nõo vald, 2020-01-11)

#281

.. pooldan võrdseid võimalusi kõigile ning usun, et tähtajalisus annab võimaluse arenguks. Tundub iganenud, et ühele ametikohale kord sattudes, saab seal muretult veeta lõpmatu hulk aega, sõltumata oma sobivusest või motivatsioonist.

Maarja Ämarik (Tartu , 2020-01-11)

#282

Aeg on edasi läinud, vanal juhtimis hierarhiakultuuril pole tänapäeval enam kohta

Tommi Ründal (Tallinn, 2020-01-11)

#287

Muudatused on hädavajalikud, andkem nii noortele kui kogenud kolleegidele võimalus karjääri teha ja seda nii juhtimisalaselt kui professionaalselt.

Andrus Aavik (Elva vald, 2020-01-11)

#294

Toetan uuendusi!

Taive Leis (Karilatsi, 2020-01-11)

#309

Toetan Priit Eelmäe poolt läbiviidavat reformi.

Marina Sinimets (Tartu linn, 2020-01-11)

#315

Allkirjastan, sest ootan muutuseid.

Mare Vinnal (Tallinn, 2020-01-11)

#329

Muutusi on vaja, ka õendusjuhtide hulgas

Kristel Pukson (Tartu, 2020-01-11)

#340

Allkirjastan, seat toetan innovatsiooni, läbipaistvat juhtimisstiili ning noorte arstide arengut.

Triinu Sinimäe (Tartu, 2020-01-11)

#397

Toetan juhtimis- ja personalipoliitika muutusi TÜKis

Triinu Russki (Tartu, 2020-01-11)