Toetusavaldus muutustele kliinikumis

Tartu Ülikooli Kliinikum on tunnustatud ravi-, teadus- ja õppeasutus, mille hea käekäik läheb meile korda. Kliinikumi personali erialane pädevus on maailmatasemel, nähtavalt on lisandunud tehnoloogiline võimekus ja taristu. Paraku on haigla juhtimine ajast maha jäänud. 

Juhid, kes on oma positsioonil olnud 15 või isegi 20 aastat järjest ei kanna paratamatult kaasaegseid  arusaamu sedavõrd suure ja keerulise organisatsiooni juhtimisest  - olgu teemaks selged pädevusnõuded,  avatud karjääriradade pakkumine või  töötajate kaasamine otsustamisse.  On aeg kaasajastada ka haigla administratiivne pool –  personalipoliitika, töökorraldus ja juhtimine. Eeltoodud muutused on vääramatult seotud pakutava arstiabi kvaliteediga. 

Usume, et juhatus on planeeritavate muudatustega õigel teel. Arusaadavalt  ei meeldi muutused kauaaegsetele kliinikute juhtidele, kes on sunnitud oma mugavustsoonist loobuma ning juhtivpositsioonil tähtajaliselt jätkamiseks konkureerima. Meie hinnangul on juhtivpositsioonide tähtajaliseks muutmine oluline erialade arenguks, annab noortele kolleegidele selge karjääriperspektiivi, parandab tööõhkkonda ja kasvatab tulevast juhtide põlvkonda.

Oleme veendunud, et muutused Tartu Ülikooli Kliinikumis on hädavajalikud. Avaldame toetust uuele juhtimis- ja karjäärimudelile ning sellega seotud muudatustele, mida juhatus ja nõukogu plaanivad ellu viia.


Neve Vendt, Tartu Arstide Liit    Võtke petitsiooni autoriga ühendust