Soovime kõigile Tartu linna elanikele tasuta bussisõidu õigust!

tasuta_bussisoit_kaardiga.png

Tartu linn on üks vähestest Eesti omavalitsustest, kus linn ei paku kõigile oma elanikele õigust kasutada tasuta ühistransporti. Meie, petitsioonile allakirjutanud*, teeme Tartu linnavolikogule ja linnavalitsusele ettepaneku kehtestada terves Tartu linnas tasuta bussisõiduõigus kõigile tartlastele.

Tasuta ühistransport on tegemas võidukäiku terves maailmas, kus järjest enam omavalitsusi on otsustanud sõitjate eest maksta kinni bussisõitude kulud. Seda on tehtud eesmärkidel, et inimestel oleks võimalikult lihtne ja mobiilne ligipääs kõiksugustele teenustele, vähendada autodest ja ummikutest tulenevat keskkonna saastet ning toetada kohalike elanike majanduslikku heaolu. 

Ka Tartus varasemad tasuta ühistranspordi katsetused näitavad, et meede täidab neid sihte. Kui eelmise aasta septembrikuu liikuvusnädalal said autojuhid õiguse tasuta bussiga sõita, siis vähenes Tartu linna sõlmteedel liikluskoormus umbes 18% võrreldes sellele järgnevale nädalale. Seetõttu toetab tasuta bussisõit ka Tartu linna eesmärki saada 2050. aastaks kliimaneutraalseks linnaks.

Lisaks aitab bussipiletite tasu kaotamine kaasa ka inimeste elukalliduse pidurdamisele, sest priipilet säästaks sõitjale kuni 257 € aastas. Selline rahaline kokkuhoid transpordilt meelitaks ka paljusid Tartus töötavaid ja õppivaid inimesi registreerima end ametlikult Tartu linna elanikuks. Niiviisi hakkab tulevikus uute tartlaste sissetulek laekuma Tartu linna eelarvesse ja seeläbi kasvavad Tartu enda tulud. 

Seega soovime oma petitsiooniga Tartu linnal alustada vastavate ettevalmistustega, et tulevikus saaks terves linnas kehtestada tasuta ühistransporditeenuse linnaliinibussidele.

--
Petitsioonile alla kirjutanud kinnitavad, et nende rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress on Tartu linnas.*

Allkirjasta see petitsioon

Allkirjastades nõustun, et Markus Meier saab näha kogu teavet, mida ma sellele vormile esitan.

Me ei kuva teie e-posti aadressi avalikult internetis.

Me ei kuva teie e-posti aadressi avalikult internetis.

Me ei avalda teie telefoninumbrit avalikult veebis.

Me ei kuva seda teavet avalikult veebis.


Ma annan nõusoleku käesolevale vormile esitatud teabe töötlemiseks järgmistel eesmärkidel:
Tasuline reklaam

Reklaamime seda petitsiooni 3000 inimesele.

Loe lähemalt...