Soovime kõigile Tartu linna elanikele tasuta bussisõidu õigust!

tasuta_bussisoit_kaardiga.png

Tartu linn on üks vähestest Eesti omavalitsustest, kus linn ei paku kõigile oma elanikele õigust kasutada tasuta ühistransporti. Meie, petitsioonile allakirjutanud*, teeme Tartu linnavolikogule ja linnavalitsusele ettepaneku kehtestada terves Tartu linnas tasuta bussisõiduõigus kõigile tartlastele.

Tasuta ühistransport on tegemas võidukäiku terves maailmas, kus järjest enam omavalitsusi on otsustanud sõitjate eest maksta kinni bussisõitude kulud. Seda on tehtud eesmärkidel, et inimestel oleks võimalikult lihtne ja mobiilne ligipääs kõiksugustele teenustele, vähendada autodest ja ummikutest tulenevat keskkonna saastet ning toetada kohalike elanike majanduslikku heaolu. 

Ka Tartus varasemad tasuta ühistranspordi katsetused näitavad, et meede täidab neid sihte. Kui eelmise aasta septembrikuu liikuvusnädalal said autojuhid õiguse tasuta bussiga sõita, siis vähenes Tartu linna sõlmteedel liikluskoormus umbes 18% võrreldes sellele järgnevale nädalale. Seetõttu toetab tasuta bussisõit ka Tartu linna eesmärki saada 2050. aastaks kliimaneutraalseks linnaks.

Lisaks aitab bussipiletite tasu kaotamine kaasa ka inimeste elukalliduse pidurdamisele, sest priipilet säästaks sõitjale kuni 257 € aastas. Selline rahaline kokkuhoid transpordilt meelitaks ka paljusid Tartus töötavaid ja õppivaid inimesi registreerima end ametlikult Tartu linna elanikuks. Niiviisi hakkab tulevikus uute tartlaste sissetulek laekuma Tartu linna eelarvesse ja seeläbi kasvavad Tartu enda tulud. 

Seega soovime oma petitsiooniga Tartu linnal alustada vastavate ettevalmistustega, et tulevikus saaks terves linnas kehtestada tasuta ühistransporditeenuse linnaliinibussidele.

--
Petitsioonile alla kirjutanud kinnitavad, et nende rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress on Tartu linnas.*

Allkirjastage see petitsioon

By signing, I authorize Markus Meier to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


VõI

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your phone number publicly online.

We will not display this information publicly online.Tasuline reklaam

Reklaamime seda petitsiooni 3000 inimesele.

Loe lähemalt...