Tallinna Linnateatri kaitseks


.                                                     RAHVALIIKUMISE  TALLINNA  LINNATEATRI  KAITSEKS! PLATVORM

 

Meie, eesti teatripubliku ja -tegijate esindajad nõuame Tallinn Linnateatri olukorra parandamist!

Algatame rahvaalgatuse korras Tallinna Linnavolikogu otsuse Tallinna Linnateatri arengukava.

Otsuses peavad olema sätestatud järgmised eesmärgid:

¤ Ehitada Tallinna Linnateatrile suure saaliga uus maja, valmimistähtajaga Linnateatri 50 juubeliks 13.veebruaril 2016.

¤ Renoveerida Linnateatri halduses olevad vanalinna IX kvartali majad.

¤ Kuni uue maja valmimiseni anda Tallinna Linnateatri kasutusse Kultuurikatla suur saal.

¤ Eraldada kõikidest Tallinna linna eelarvetest teatri põhitegevuse toetuseks 0,5% linnatoetusena, millele lisanduvad teatri omatulud.

¤ Näitlejate palgad tuleb praeguselt abitööliste palgatasemelt tõsta vabariigi keskmise palga tasemele ja lavastajate palgad Tallinna Linnavalitsuse osakonna juhatajate palkadega.

¤ Tallinna Linnavolikogu peab Elmo Nüganenile omistama Tallinna teatrikultuuri arendamise eest Tallinna Vapimärgi ja tegema Tallinna Linnavalitsusele ettepaneku omistada Teenetemärgid Linnateatri direktor Raivo Põldmaale.


(Algselt esitatud platvormi redigeerisid algatajad lühiduse ja selguse huvides, kuid kõik nõuded on samad. Algatajad jätavad endale õiguse platvormi täiendusteks vastavalt asjaomaste ettepanekutele).


Alar Sudak Juku-Kalle Raid (:)Kivisildnik Tarmo Kruusimäe    Võtke petitsiooni autoriga ühendust