Toeta Tammiste puhkemetsa säilitamist

2T8A7816.jpgLageraieala Randiväljal Tammiste külas. Foto autor @RasmusIlvesPhotography

RMK plaanib alustada ulatuslike raietöödega Pärnumaal Tori vallas Tammiste külas Pärnu jõe poolses riigimetsas, sh aktiivses kasutuses oleval Tammiste matkarajal. Tegemist on kõrgendatud avaliku huviga (KAH) metsaalaga, mis paikneb vahetult Randivälja ning Uuemetsa elamurajoonide kõrval ning Pärnu linna külje all. 

Raiumisele on määratud kogu majandatavast metsamassiivist 55% nö vana metsa, lageraie on varasemalt teostatud alal juba 36% ulatuses (noor mets), st planeeritava raie järgselt moodustaks pea kogu metsaala noorendik.

Kõnealuse metsaala piirid ja seal paiknevate metsade kirjeldus on esitatud järgneval pildil.

raieala.jpgAllikas: Pärnumaa Tori vald Tammiste küla Pärnu jõe poolse metsa riigimetsa kirjeldus. Koostaja: Aliis Kevvai.

Tammiste metsarada on kohalike kui ka linnaelanike poolt kõrgelt hinnatud kodulähedane puhkeala, mida kasutatakse igapäevaselt puhkemetsa funktsioonidest lähtuvalt: jalutamiseks, tervisespordiks, perede- ning sõpruskondadega aja veetmiseks ja liikumiseks, lemmikloomadega jalutamiseks, haridusasutuste poolt õpieesmärkidel, metsaandide korjamiseks, loodusvaatlusteks, -kogemuseks, vaimse tasakaalu säilitamiseks ning stressi leevendamiseks (eriti praegusel COVID-19 piirangute ajal) jne. Vt fotosid teksti lõpust.

Lisaks sotsiaalsetele väärtustele on antud ala kehtiva kohaliku omavalitsuse üldplaneeringu järgi määratud looduskaitselistel eesmärkidel rohevõrgustiku tugialaks ja koridoriks. Rohelise võrgustiku ülesandeks on inimtekkeliste mõjude pehmendamine või ennetamine, stabiilse keskkonnaseisundi hoidmine ja bioloogilise mitmekesisuse toetamine.

Sellest tulenevalt soovime, et Tammiste küla Pärnu jõe poolses kõrgendatud avaliku huviga metsas, sh Tammiste matkarajal välistataks lageraied, metsade majandamiseks tuleks kasutada vaid püsimetsandusele sobivaid võtteid- hooldus- ja valikraieid.

Lageraietega metsamajandamine kõnealusel alal põhjustaks kogukonnale korvamatut kahju, kuna sealne puhkemets kaotaks esteetilise, emotsionaalse ning rekreatiivse väärtuse väga pikaks ajaks. Intensiivse raieviisi tõttu saaks tugevalt kannatada ka rohevõrgustiku stabiilsus, terviklikkus ja mitmekesisus.

Toome välja, et matkarajal ja selle ümbruses on märgatud järgmiseid III kaitsekategooria linnuliike: kodukakk, värbkakk, laanepüü, musträhn, hallpea-rähn. Vt fotosid teksti lõpust.

Kui leiad, et Tammiste puhkemets tuleks säilitada, anna palun oma toetus meie petitsioonile.

NB! Kogume allkirju kuni 15.09.2021, vajadusel pikendame kampaaniat.

Aktsiooni toetajate nimekirja anname ametlikult üle Riigimetsa Majandamise Keskusele, Keskkonnaametile, Tori Vallavalitsusele ning Pärnu Linnavalitsusele. Teavitame sellest täpsemalt kõiki petitsiooni toetajaid.

 

Lisainfo petitsiooni juurde

Fotod Tammiste matkarajast visitparnu.com ning loodusegakoos.ee internetilehekülgedelt:Tammiste_matkarada_II1.jpgTammiste_matkarada_I1.jpg

1622539699-3313.jpg

 

Loodusfotograaf Rasmus Ilves (@RasmusIlvesPhotography) pildid Tammiste küla Pärnu jõe poolses metsas kohatud kaitsealustest liikidest:

Laanepüü.jpgLaanepüü (III kaitsekategooria)

Kodukakk_1.jpgKodukakk (III kaitsekategooria)

Värbkakk.jpgVärbkakk (III kaitsekategooria)


Piret Lille, MTÜ Tammiste-Veskimetsa Külaselts    Võtke petitsiooni autoriga ühendust