Toetame Marti Kuusikut, Tema perekonda ja süütuse presumptsiooni

Soovitan Marti Kuusikul ja tema perel pöörduda kohtusse tema, tema pere, Eesti põhiseaduse ( § 26. Igaühel on õigus perekonna- ja eraelu puutumatusele ) ja süütuse presumptsiooni ründamise tõttu poliitikute, avaliku elu tegelaste ja ajakirjanduse poolt, kes ei ole määratud kohtumõistja rolli. Süütuse presumptsioon on kriminaalmenetluse põhimõte, mille järgi kedagi ei tohi käsitada kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus.

Kas teoreetilinegi võimalus, et koduvägivalla või vanadekoduvägivalla ähvardusel saab inimesi sundida e-hääletama mitte-salajaselt "õige kandidaadi" poolt, ei ole vastu põhiseaduses sätestatud nõudele, et valimised peavad olema üldised, ühetaolised ja salajased? Kas valimiste salajasuse printsiip ei olegi mitte põhiseaduses sees just hirmu ja vägivallaga valimistulemuste mõjutamise vältimiseks? Kas paberhääletuse korda ei peaks parandama, et vägivallaga või meeleheaga manipuleerides ei saaks inimest "õigesti hääletama" osta? Näiteks viia paberhääletusele sisse nõue, et valimiskabiinis pildistamine on kriminaalkuritegu, ning et seda kontrollida, on valimisjaoskondades hd-kaamerad, mis läbipaistvate valimiskastidega teostatavat ( et seal tõestatult ei oleks varem sedeleid sisse topitud ) protsessi salvestavad. Inimene seisab kabiinis seljaga kaamerate poole, seega salajasuse printsiipi ei ole rikutud, sedelil märgitu peab kriminaalkaristuse ähvardusel jääma salajaseks ( suusõnaliselt võib kes tahes oma eelistust avaldada, aga seda tõestada ei tohi olla võimalik ). HD kaamerad on kui valimisvaatlejad mis kannavad reaalajas interneti vahendusel otsepilti rahvale üle ja salvestavad hilisema kontrollimise võimaldamiseks katkematu voona hääletamise algusest kuni häälte ülelugemise lõpuni. Eriti oluline on HÄÄLTE ÜLELUGEMISE laual sedelitel märgitu talletamine. Ka sedelil märgitu varjamine häälte ülelugeja poolt kaamerate ja/ehk valimisvaatlejate eest arvestada kriminaalkuriteoks.marti-kuusik-ekre-kandidaat-minister-valitsus-85912711.jpg