Häälte kogumine erivajadusega lastele Rae vallas tugikeskuse loomiseks

Erivajadustega lapsed vajavad oma potentsiaali täitmiseks suures mahus spetsiifilist toetust. Leiame, et suureks abiks oleks, kui luua Rae vallas teenuste keskus, kus töötaksid erialaspetsialistid nagu logopeed(id), eripedagoog(id), tegevusterapeut, füsioterapeut, psühholoog jne., kus kõik arendamist vajavad lapsed saaksid regulaarselt käia.

Palun ühine meiega andes plaani toetuseks oma hääl. Loodame, et hoolid ja aitad, et Rae valla erivajadusega lapsed saaksid juurde ühe õlekõrre, mille najal areneda.

Kui Sa tead kedagi, keda ülaltoodud info võiks kõnetada, siis palun algatust jagada:)

Vene keeles:

Сбор голосов в поддержку создания в волости Рае опорного центра для детей с особыми потребностями. Дети с особыми потребностями для полноценной жизни нуждаются в большом объеме специфической поддержки. Считаем, что было бы большой помощью создание в волости Рае Центра, где работали бы такие специалисты как логопеды, преподаватели для работы с особыми детьми, профессиональные терапевты, физиотерапевты, психологи и т. д. и, который все нуждающиеся в развитии и поддержке дети, могли бы регулярно посещать. Пожалуйста, поддержите нас в реализации этого плана, поставив свою подпись под данным обращением! Мы надеемся, что Вы позаботитесь и поможете детям с особыми потребностями, живущим в волости Рае, получить все возможности для развития, которые необходимы им для полноценной жизни. Если Вы знаете кого-то, кого приведенная выше информация могла бы заинтересовать, пожалуйста, поделитесь ею.

Anne-Liisi Mändmets    Võtke petitsiooni autoriga ühendust