PÄEVAKOHANE KÜMNE MEHE AVALDUS

Riigireetmise vastane

/ #66 Andke oma allkiri ka siia!

2013-07-24 05:17

http://www.change.org/petitions/%C3%BCtleme-ei-kahjulikule-piirilepingule?utm_campaign=friend_inviter_chat&utm_medium=facebook&utm_source=share_petition&utm_term=permissions_dialog_true#share

Petitioning Eesti Vabariigi Riigikogu
Ütleme "EI" kahjulikule piirilepingule

Petition by
Mihkel Langebraun
Estonia

English: http://svaboda555.blogspot.com/2013_05_01_archive.html

(explains the harm from border treaty)

Praegused "kõrge moraaliga" valitsevad erakonnad on seletamatutel põhjustel sõlmimas Venemaaga uut piirilepingut tingimustel ja sõnastuses, mis on otseses vastuolus põhiseadusega. Rääkimata asajolust, et sellega antaks juriidiliselt Venemaale igaveseks ja tingimusteta üle 2321 ruutkilomeetrit Eesti Vabariigi õiguslikku territooriumi.

Ilma midagi vastu saamata, see tähendab - TASUTA!

Tegu umbes Luksemburgi suuruse alaga.

Ka pole alade saatuse otsustamiseks korraldatud referendumit territooriumi elanike, kellest suur osa on etnograafiliselt eestlaste hulka kuuluvad setud, seas - nagu on tavaks rahvusvahelises praktikas. Samamoodi pole küsitud Eesti elanike arvamust referendumil (näiteks oli "Foorum"i saate põhjal 87% inimesi piirilepingu vastu) Niisiis eiratakse korraga rahvahääletust (mis oleks demokraatiale kohane), rikutakse rahvusvahelise õiguse tavasid ja lõpuks põhiseadust. Paljude arvates saab Eestist sellise lepingu järel uustekkeline riik. Mis tähendab, et Venemaa saab oma propagandas uuesti tõstatada kodakondsuse nõudmise "hallipassi" rahvale kui ka teise riigikeele teema.

Auväärt hr Mälksoo ise on kirjutanud oma teadusartiklis, et "Eesti positsioon on olnud 1992.aastast muutumatu [s.o. uut piirilepingut sõlmida üksnes, kui Tartu rahu muudatust, kuna Tartu rahu on tänini kehtiv leping - riigi aluslepinguna ei saa seda Viini konventsiooni järgi eirata; samas ei olnud ka 2005.a. lepingu preambulas sisalduv viide kuidagi Venemaale siduv - tegu on lihtsalt Moskva sooviga Eesti ajalugu väänata; Mälksoo artikkel]

Seejuures on Välisministeerium minister Paet'i juhtimisel ise 2005. aastal pärast eelmise lepingu läbikukkumist kinnitanud, et nende seisukoht jääb muutumatuks, kuna pole enam millegi üle läbi rääkida. Nüüd on aga lubadustest taganetud ja Eesti pool on äraandlikult meie põhiseadusega nõutavast viitest loobunud - seda ilma ühegi põhjuse, Venemaa-poolse kompensatsiooni või poliitika muutuseta.

Kui Sa leiad, et selliste tingimustega leping pole kindlasti Eesti parimates huvides, siis toeta petitsiooni ning arvuta, kui suure tükikese Eestimaa eest sellega seisnud oled.