PÄEVAKOHANE KÜMNE MEHE AVALDUS

Võtke petitsiooni autoriga ühendust

Arutelu teema on petitsiooni PÄEVAKOHANE KÜMNE MEHE AVALDUS jaoks automaatselt loodud.


Külaline

#51

2013-05-17 19:14

Miks oleme kaotanud õiglustaju ning minetanud usu seadustesse. Tartu rahul on olemas vajalikud de jure ja de fakto ning seda reaalselt rahvusvahelises ulatuses.

Petitsioon omab eetilist ja moraalset kõlapinda. Me ei saa ega tohi mängida oma rahva ja riigi sünnitunnistusega - Tartu rahuga.


Külaline

#52

2013-05-17 20:36

Nõus Olev Vallimaa, Kalju Mätiku jt.. Eestlastel pole vaja suurendada Vene riiki oma asualaga,mille loovutamise lepingus peame oma riigi järjepidevuse kahemõttelisel moel kirja panema.Nagu oleks ise ära andnud ja totakalt õnnelikud peale kauba."Tehniline leping" ei ole piirileping ja omavoliliselt tehtud kontrolljoon ei ole Eesti Vabariigi riigipiir. Küsimus tuleb jätta lahendamiseks tulevikus.
Karl

#53

2013-05-23 12:33

Tegu ot otsese riigireetmisega. Praeguseks peaks selge olema, et Reformierakonnale kilekottide kaupa tassitud raha on vene päritolu - ja siin on olemas seos meie maade maha müümisega. Tasuta lõunaid pole olemas. Igasuguse rahastamise eest tahetakse saada vastu teeneid ja piirilepe ja maade mahamüümine on see.

Praegune valitsus peab selle pärast tagasi astuma. Kõige rohkem kardab praegune valitsus meeleavaldusi - kõik võisid veenduda selles, kui korrakdati suur meeleavaldus valitsuse valeliku poliitika vastu eelmise aasta lõpus - kiiresti pakuti välja nii Jääkelder kui Rahvakogu, et ikka Araabia Kevade sündmused ei korduks ja valitsus saaks mugavalt valitsemist jätkata.

Tagumine aeg on uuesti meeleavaldus korraldada ja rahvas tänavatele tuua.
Külaline

#54

2013-05-26 12:51

Kas see piir just peab olema nagu ta kunagi pandi maha aga Stalini aegne suvaline piir ei saa kuidagi olla.Setudele jäägu ikka Setumaa.Probleeme on sealsete venelastega aga vaevalt neidki see Venemaa küljes rippumine kõiki huvitab.Nad saavad ju valida.Ei saa aru poliitikutest,kes delareerivad:*Ajame Eesti asja*aga mängivad justkui*venekaardil*,mida etteheideti KE-le ja Sotsidele.Nüüd aga suurimad läbisurujad kõik erakonnad.Ei mingit lojaalsust EV vaid hoopis Venemaale.Seesugune Valitsus peaks tagasi astuma.

Külaline

#55

2013-06-01 14:38

On huvitav tõdeda, et millegipärast ei pöörata tähelepanu 2011. aastal toimunud valimiste ebaseaduslikkusele, kus Eesti Vabariigi poolt allkirjastatud Rahvusvahelistele lepetele, sealhulgas Inimõiguste konventsioonile, mis teeb täna meie Riigikogu ja valitsuse otsused olematuks. Nii Riigikogu, kui valitsus pole meie rahvale legitiimsed, seega ei oma nad mingit õigust rahva nimel tegutseda. Olen saatnud seda dokumenti kõikjale, kuid pean tõdema, et meie poliitikud pole võimelised kasutama vaenlase enda relva nende endi vastu. Inimõigusi rikuti 1500 korral ja 2011. aasta valimistel hoiatati kroonitud päid, seega olid nad teadlikud oma tegevusest.

Külaline

#56

2013-06-02 11:04

Okupatsioon peab lõppema! Wabariik tuleb taastada ja okupantide käsilased tuleb hävitada.
Ex põlvakas

#57 Re: ilmar vananurm

2013-06-02 11:32

#35: - ilmar vananurm

Õigus, Ilmar! Kogu rahvas peaks tõusma järjekordse alatuse vastu ja nõudma kavatsevast lepingust loobimist.

nõges

#58 resoluutsetele mõtlemiseks

2013-06-25 15:57

Ali-Baba nägi juhuslikult kuhu röövlid oma saagi peitsid ja sai ka võtme, kuidas röövitud kraamile ligi pääseda. Nüüd läks ta elu lihtsamaks, polnud enam vaja tööd teha. Röövlid röövisid Ali-Baba varastas röövlite tagant ja poleks liigne ahnus asja rikkunud, oles ta elanud ka niimoodi üpris õnnelikult. Vargused, aga, tulid ilmsiks ja röövlid otsustasid varast karistada. Saanud sellest teada, mõrvas Ali-Baba röövlid, võttis nende kokkuröövitud vara endale ja hakkas ausaks ja lugupeetud kaupmeheks.
Nüüd võik küsida, et ms puutub siia Tartu rahuleping.
Üks osa inimestest leidsid kunagi, et kapitalism on röövimine ja kapitalistid - röövlid. Röövimine peab lõppema ja nende poolt kokkuröövitu peab saama kogu töörahva omandiks. Selle peale kuulutasid kapitalistid ja nende peost söövad intelligendid need inimesed (enamlased e. kommunistid) omakorda röövliteks ja alustasid nende vastu sõda. Sõda kestis vahelduva eduga, aga lõpuks tuli välja, et mingil territooriumil ei suudeta neid, kommunistidest röövleid, ära hävitada ja siis hakkas võitlus oma osa pärast. Üheks variandiks oli rahu sõlmimine ja kommunistidelt-röövlitelt omale võimalikult suure suutäie krabamine. Ei ole ju häbiasi röövlilt ühe osa välja kauplemine, mis sest see on kelleltki röövitud. Eesti maal said kommunistid siis mingiks ajaks oma tahtmise ja tootmisvahendid (ka maa on tootmisvahend) kuulutati rahva omaks. Lõpuks saadi siiski kommunistlikest röövlitest lahti ja nende poolt kokkuröövitu omastamine andis päris mitmele võimaluse saada ausateks pankuriteks, spekulantideks, ärikateks.
Ükski, endast lugupidav, intelligent (kirjanik, kunstnik või muu tegelane) ei võta röövlilt mitte ühtegi senti. See pole eetiline! Aga kui see (röövel, suli, väljapressija) avab panga, või loob poeketi, või organiseerib isegi millegi tootmise, kasutades ära võõrast tööjõudu enda rikastumiseks, siis on hoopis teine lugu! Siis võib neile (nende raha eest) laulda hoosiannat ja kiita nende riigi- ja rahvameelsust.
Ka maa, mis kunagi kaubeldi välja röövlitel-kommunistidelt, peab ikka oma ausate ärimeeste omandiks saama! Mis sest, et suur hulk juba olemas olevat maad ei tooda juba ammu ühiskonnale mitte midagi! Aga kes ütlebki, et omanikule kuuluv maa peab ühiskonnale midagi tootma?
pähh

#59 petitsioon.com

2013-07-10 22:37

See petitsioon.com on ka muudetud parajaks reklaamide pasaauguks.

Külaline

#60

2013-07-11 16:28

venkud istuvad meie maal !
jumalate jumal

#61 imelik mida see kiatsepolitsei teeb

2013-07-15 21:44

kui see pole riigireetmine siis mis see on?

Külaline

#62

2013-07-16 05:34

Toetan petitsooni!

Külaline

#63

2013-07-23 20:43

Mitte jalatäitki Eestimaad ei tohi ilma võitluseta ära anda.

Külaline

#64

2013-07-23 23:17

Nõuda me ju võime aga Venemaa käest midagi tagasi küsida oleks sama kui nõuda tormilt peast äraviidud mütsi tagasi ... mis KARU lõugade vahel, see ka karu p.....
Tegelikult on üldse käesolev sebimine nn piirileppe ümber tühi karglemine, kui Venemaa oma allkirja juba kord ratifitseeritud leppelt tagasi võttis siis nähtub sellest, et Venemaa mingit piirilepet, mis pole tehtud tema diktaadi järgi, ei taha ja tulekski lihtsalt oodata kuni venemaal tulevad võimule sellised jõud kellega saaks pidada mõistlikke läbirääkimisi.

Külaline

#65

2013-07-24 03:32

Meie poliitpätid on esimesest päevast, 1990. aastast lolli mänginud. Rahvas on sisuliselt kõigega nõus olnud ja plaksutanud : Adamsi põhiseadusele, mis ei ole tegelikult järjepidevuse kandja vaid reeturite karja vaimusähvatus..
Riigireetmise vastane

#66 Andke oma allkiri ka siia!

2013-07-24 05:17

http://www.change.org/petitions/%C3%BCtleme-ei-kahjulikule-piirilepingule?utm_campaign=friend_inviter_chat&utm_medium=facebook&utm_source=share_petition&utm_term=permissions_dialog_true#share

Petitioning Eesti Vabariigi Riigikogu
Ütleme "EI" kahjulikule piirilepingule

Petition by
Mihkel Langebraun
Estonia

English: http://svaboda555.blogspot.com/2013_05_01_archive.html

(explains the harm from border treaty)

Praegused "kõrge moraaliga" valitsevad erakonnad on seletamatutel põhjustel sõlmimas Venemaaga uut piirilepingut tingimustel ja sõnastuses, mis on otseses vastuolus põhiseadusega. Rääkimata asajolust, et sellega antaks juriidiliselt Venemaale igaveseks ja tingimusteta üle 2321 ruutkilomeetrit Eesti Vabariigi õiguslikku territooriumi.

Ilma midagi vastu saamata, see tähendab - TASUTA!

Tegu umbes Luksemburgi suuruse alaga.

Ka pole alade saatuse otsustamiseks korraldatud referendumit territooriumi elanike, kellest suur osa on etnograafiliselt eestlaste hulka kuuluvad setud, seas - nagu on tavaks rahvusvahelises praktikas. Samamoodi pole küsitud Eesti elanike arvamust referendumil (näiteks oli "Foorum"i saate põhjal 87% inimesi piirilepingu vastu) Niisiis eiratakse korraga rahvahääletust (mis oleks demokraatiale kohane), rikutakse rahvusvahelise õiguse tavasid ja lõpuks põhiseadust. Paljude arvates saab Eestist sellise lepingu järel uustekkeline riik. Mis tähendab, et Venemaa saab oma propagandas uuesti tõstatada kodakondsuse nõudmise "hallipassi" rahvale kui ka teise riigikeele teema.

Auväärt hr Mälksoo ise on kirjutanud oma teadusartiklis, et "Eesti positsioon on olnud 1992.aastast muutumatu [s.o. uut piirilepingut sõlmida üksnes, kui Tartu rahu muudatust, kuna Tartu rahu on tänini kehtiv leping - riigi aluslepinguna ei saa seda Viini konventsiooni järgi eirata; samas ei olnud ka 2005.a. lepingu preambulas sisalduv viide kuidagi Venemaale siduv - tegu on lihtsalt Moskva sooviga Eesti ajalugu väänata; Mälksoo artikkel]

Seejuures on Välisministeerium minister Paet'i juhtimisel ise 2005. aastal pärast eelmise lepingu läbikukkumist kinnitanud, et nende seisukoht jääb muutumatuks, kuna pole enam millegi üle läbi rääkida. Nüüd on aga lubadustest taganetud ja Eesti pool on äraandlikult meie põhiseadusega nõutavast viitest loobunud - seda ilma ühegi põhjuse, Venemaa-poolse kompensatsiooni või poliitika muutuseta.

Kui Sa leiad, et selliste tingimustega leping pole kindlasti Eesti parimates huvides, siis toeta petitsiooni ning arvuta, kui suure tükikese Eestimaa eest sellega seisnud oled.

Külaline

#67

2013-07-24 12:38

See on ainuõige seisukoht ja selle toetuseks on vaja koguda kõigi eestlaste ja meiega koos elavate ning ennast tegelikeks Eesti kodanikeks pidavad kodanikud. Võimalikult tugev surve rahva poolt on ehk vahendiks, mis peatab reeturliku käe järjekordse alla-andmise aktile alla kirjutamast. Tuleb isiklikult töödelda igat Riigikogu liiget, siis ehk jääb see häbi sündimata. Olen samuti sünnijärgne vaba Eesti Vabariigi kodanik. Sündinud 19.05.1940.a.

Külaline

#68

2013-07-24 16:49

Sügavalt õiglane, riigiõiguslikult korrektne, üliaktuaalne, vaja oleks EL, ÜRO jt rahvusvaheliste organisatsioonide vastukaja. Peame suutma praeguse kälvatu valitsuse rahumeelselt tagasi kutsuma.
Tänuavaldus

#69 Mart Niklus

2013-07-24 17:13

Päevakohasele avaldusele kümne allakirjutanu nimel tänan kõiki selle toetajaid kodu- ja välismaal! Erinevalt kunagisest "Neljakümne kirjast" pole siinne massiteave kõnealust avaldust ikka veel julgenud avalikkuse ette tuua.

Tervitades ja edule lootes,
Mart Niklus
Riigireetmise vastane

#70 Avalduse levitamisest

2013-07-24 20:13

On tühi lootus, et meie mittevaba, sõltuv ja äraostetav õukonnameedia julgeb kunagi seda pöördumist avaldada. Seega tuleb sõna levitada pöördumise autoritel ja allakirjutanutel endal. Saata e-kirja teel oma tuttavatele, levitada sotsiaalmeedias, internetikommentaarides ja -foorumites, panna üles oma blogis või kodulehel, saata avaldamiseks alternatiivmeediale. Teie, lugupeetud härra Mart Niklus, saaksite kaasa tõmmata kultuuri, hariduse ja teadusega seotud inimesi ning vabadusvõitlejaid, kes on ühiskonnas lugupeetud (mis paraku ei kajastu valitsuse suhtumises) ja kelle sõna maksab. Teile jõudu edaspidiseks soovides,

Riigireetmise vastane
Mart Niklus

#71 Mart Niklus

2013-07-25 18:55

Tänu tunnustuse eest! Püüan seda väärida.

See postitus on eemaldatud lehe administraatori poolt (Näita detaile)

2013-07-27 12:31


See postitus on eemaldatud lehe administraatori poolt (Näita detaile)

2013-07-27 12:31Külaline

#74

2013-08-04 08:02

Koalitsioon ei arvesta rahvast ega opositsiooni. Niisugune olukord saab tekkida ainult siis kui rahvast peetakse peale valimisi tähtsusetuks. Rahvahääletusi aga kardetakse ja nii astutaksegi suure kolinaga ämbrisse ...


Külaline

#75

2013-08-04 15:21

Ma saan aru, et ega meil venelastega seal suurt mängumaad kaubelda pole, aga kurvaks teeb, et me isegi ei ürita. Kes meid küll sedasi tulevikus austab?