PÄEVAKOHANE KÜMNE MEHE AVALDUS


Külaline

/ #105

2014-02-15 14:19

EV põhiseadus kohustab igasuguse riigipiiri muutmise üle korraldama rahvaküsitluse (referendumi)