PÄEVAKOHANE KÜMNE MEHE AVALDUS

Võtke petitsiooni autoriga ühendust

Arutelu teema on petitsiooni PÄEVAKOHANE KÜMNE MEHE AVALDUS jaoks automaatselt loodud.

tundmatux

#101 piirilepe

2014-02-14 09:53

Ma olen pisut jälginud seda petitsiooni eellugu.
1. Imestama paneb, et pole näinud ega kuulnud, et autorid pole pöördunud Euroopa Liidu, Komisjoni ega mis hullem - EEsti saadikute poole.
2. Imestama paneb ka, et autorid pole pöördunud ÜRO poole. Vist pole kedagi või pole vastutulelikku organit selles, mis eestlaste pöördumist suudaks laiendada, laiema teema külgegi haakida.
Siin soovitan üht Aafrikast pärit organisatsiooni, mis avalikustab küll peamiselt naiste vastast vägivalda, kuid mis vahe vägivallal ongi.
3. Miks pole otsitud koostööd praeguse opositsiooniga - SOviir oli eile ETV-s üsna tulevikuta.
vabadusvõitleeja

#102

2014-02-14 18:21


Ma saan aru, et Narvatagust maad meile vaja ei ole, aga ilmaeest venelastele kinkida? Isegi meie presidendi auraha vaatavad ainult venelased. ANDKE, KURAT, ÜLIKOOLI VARAD TAGASI !!!!
peeterdbo

#103 Trousse Toilette Longchamp Moins Cher

2014-02-15 12:02


Rein

#104 Riigireetureid on alati!

2014-02-15 12:51

Nii see on - venemeelsed püüavad igati sõlmida Eesti-Vene "piirilepingut" ja eesti rahvuslased on sellele kategooriliselt vastu!

http://arvamus.postimees.ee/2697504/mart-saarso-uleskutse-eesti-rahvale
Mart Saarso, jahtkapten

Kui Eesti-Vene piirileppele pakutud kujul alla kirjutatakse, on see võigas kuritegu oma rahva, eeskätt tulevaste põlvede vastu, sest seda tahavad vabatahtlikult teha meie oma eesti mehed, kirjutab jahtkapten Mart Saarso Saarte Hääles ja Postimehe arvamusportaalis.


«Kutsun üles 18. veebruaril heiskama leinalipud ja valmistuma avalikeks meeleavaldusteks avalikus ruumis üle kogu riigi.»


Mind ei ole õnnistatud erilise talendi ega muude omadustega, mis andnuks võimaluse olla see eestlane, kelle tegude läbi meie riik suurte sammudega edeneks.

Sündisin lihtsate ausate vanemate lapsena. Nende viljakaimad tööaastad sattusid paraku okupatsiooniaega. Austan ja imetlen neid ning elan lootuses ja usus, et minu lapsed ja lapselapsed annavad oma parima Eesti elu edenemise ja mitte pelgalt säilitamise nimel.

Seistes ajateljel nende vahel, olen püüdnud anda oma võimetele vastava, olgugi pisikese panuse, sest mäletan hästi vanaemade meenutusi Eesti ajast ja valitsenud usust meie riigi paremasse tulevikku. Nüüd on meil jälle Eesti aeg.

Ausõna, ma ei purjetanud ümber maailma selleks, et president Lennart Meri mulle riikliku autasu määraks, ega ka mitte selleks, et rahvusooperi peldikus vett visates mulle võõras mees ligi astuks ja heatahtliku naeratuse saatel ütleks: «Ma tundsin teid kohe ära. Te olete ju see kuulus Lennuki kapten.» Ei, ma tegin seda sellepärast, et ei osanud muud teha, mis Eesti mereriiklust natukenegi edendaks.

Võrdväärne lihaste laste müümisega

Ma pole kaotanud usku ega lootust, et kui mitte minu elupäevade jooksul, siis kunagi saab Eesti Vabariigil olema oma uurimisjaam Antarktikas ning sellest tulenev teiste riikidega võrdne otsustusõigus selle maailmajao tuleviku määramisel.

Mulle inimolendina ei ole seda jaama vaja, Eesti kodanikuna aga küll. Ise tahan ma vaid, et minu peiekõnede kokkuvõtlik sisu ei oleks, et «oli kah üks üsna tore mees ja käis siin planeedil lihtsalt sital». Nii olengi endale sõnastanud vastuse küsimusele: mis on elu mõte? Palun, ärge ajage seda segi endale eluajal eesmärgistatult ausamba püstitamisega.

Andsin kaitseväe lahingukoolis sõdurivande ja olen valmis seda esimesel vajadusel täitma. Vastasel juhul, arvan, poleks mul mingit õigustust omada Eesti passi. Ma peaksin sel juhul siit kaduma ja end laias maailmas valenime all varjama. Mul poleks õigust elada kodanikuna riigis, mille kättevõitlemiseks jätsid paljud eesti mehed ja koolipoisid elu või tervise.

See, mida plaanib 18. veebruaril välisminister Urmas Paet vabariigi valitsuse volitusel, on midagi nii erandlikku, et sellele ei oska õiget nime anda. Reetmine? Ei, ka see on kahjuks üpris tavaline nähtus ses patuses maailmas. See, mis nimetatud päeval Moskvas aset leiab, on vähemalt võrdväärne oma lihaste laste müümisega inimkatsetega tegelevale laborile katsejänesteks.

Tartu rahuleping on meie riigi sünnitunnistus ja sellega määratud Eesti-Vene piir ongi ainus piir meie kahe riigi vahel. See, et praegu täidab de facto piiri ülesannet kontrolljoon, on ju ajutine nähtus. Me ei suuda prognoosida, mis on mõnekümne või mõnesaja aasta pärast.

Uue piirilepinguga anname me vabatahtlikult ja pöördumatult ära suure tüki oma väikesest riigist ning nullime Tartu rahulepingu kõige raskemini – vere hinnaga – saadud tulemuse. Selle mõistmiseks ei pea olema jurist. Piisab tervest talupojamõistusest.

Et aga väita midagi vastupidist, peab olema südametunnistuseta küüniline jurist või lihtsalt ükskõikne loll. Viimaste argument on, et milleks meile neid lagastatud maid ja seal elavaid muulasi tarvis on. Aga äkki tulevastel põlvedel on..?

«Kui Molotov ja Ribbentrop / meid nülgisid – see oli ropp, / see oli ropum veel kui ropp, mis Molotov ja Ribbentrop…»

Nii kirjutas kunagi Hando Runnel. Aga Molotov ja Ribbentrop ei olnud eestlased. Nüüd plaanis olev tegu ei ole enam ropp, vaid võigas kuritegu oma rahva, eeskätt tulevaste põlvede vastu, sest seda tahavad vabatahtlikult teha meie oma eesti mehed.

Jaapani ja Venemaa vahel puudub siiani rahuleping, piirilepingust rääkimata, aga see ei sega kahepoolset pragmaatiliselt asjalikku suhtlemist. Jaapanlastel on teistsugune põlvest põlve pärandatav sisemine aukoodeks.

Meil on aga võtnud voli otsustada odavad ühepäevaperemehed, kes tahavad korraga meelt mööda olla nii Moskvale kui ka Brüsselile (loe: Berliinile). Huvitav, kui suure alanduseni on nad üldse võimelised langema?

Öeldakse, et iga rahvas on oma valitsejaid väärt. Ma ei tahaks sellega nõustuda vähemalt niisuguste näidete põhjal, nagu Karl Vaino, Andrus Ansip ja Urmas Paet.

Meedias on valdavad Sotši olümpiamängud, sportlaste dopinguskandaalid, uue erakonna asutamine ning pseudo- ja asendusteemad ning loomulikult kollased tekstid. Piirileppe kohta võib argumenteeritult kriitilistele kirjutistele vastukaaluks leida vaid üksikuid edunupukesi, justnagu valitseks eesti rahva seas üleüldine õnnis ootus, et asi kiiremini tehtud saaks ja riigikogu lepingu ennaktempos ratifitseeriks.

Paraku ei ole rahva käest keegi küsinud, nagu seda näiteks Euroopa Liiduga ühinemise eel tehti. Kas niisuguse totaalse küünilise ignorantsusega saab leppida? Kas olukorras, mis meenutab veiste ajamist Chicago tapamajja, tuleb jääda hirmunud karjaks, kes on ajajatele endiselt lojaalne? Ei, ei tohi, sest enamikul meist on järglased, kelle tulevikuvõimaluste eest me vastutame.

Ilmutagem oma meelsust!

Kogu eelnenud jutt oli mõeldud sissejuhatuseks järgnevale üleskutsele.

Kõik me, kellele Eestimaa on kallis ja kes me tahame selle riigi väärikalt pärandada oma järglastele, peame ilmutama oma meelsust ja tegema seda üleriigiliste avalike protestiaktsioonidega sel ette ära neetud 18. veebruaril.

Ma ei arva, et Tallinnas tuleks teha Kiievit, kuid leinalipud, leinaseisakud, piketid ja muud tsiviliseeritud maailmas aktsepteeritud meeleavaldused on kindlasti õigustatud. Kui meid on palju, siis oleme me nähtav jõud, mis paneb, kui mitte valitsuse, siis vähemalt riigikogu mõtlema. Meeleavaldajate hulk peab saavutama kriitilise massi ja ületama rahvusvahelise uudiskünnise.

Niisiis kutsun üles 18. veebruaril heiskama leinalipud ja valmistuma avalikeks meeleavaldusteks avalikus ruumis üle kogu riigi!

Aeg on asuda loosungeid ja plakateid meisterdama! Kindlasti tuleb seda kõike teha kaine peaga, jääda soliidseks ja väärikaks ning välistada igasugune huligaansus, vandaalitsemine ja vägivald. Nii on meie rahval kombeks.

Mistahes jõu kasutamine on õigustatud ainult võimupoolsele füüsilisele jõule vastu seismiseks. Sellise olukorra tekkimisvõimalus on mõistagi hüpoteetiline.

Kuna on tõestust leidnud, et praegust võimu rahva tahe ei huvita, oleme sunnitud lisaks Eesti-Vene piirilepingu allkirjastamise vastu protesteerimisele nõudma ka valitsuse tagasiastumist ja ennetähtaegseid riigikogu valimisi, sest praegusel koosseisul puudub mandaat piirilepingu ratifitseerimiseks.

Nad ei rääkinud enne valimisi, et igal juhul teeme ära, vaid pelgalt suhete parandamisest Venemaaga – petsid valijaid. Rahvas saab leppe sõlmimise üle otsustada ainult järgmistel riigikogu valimistel.

Palun levitage seda üleskutset kõiki kanaleid kasutades. Kui saime hakkama Balti ketiga ja laulva revolutsiooniga, siis ei jää me jänni ka seekord!

Kui mõne hingelt odava juristi abiga fabritseeritakse mind eelnenud üleskutse eest süüdi, olen valmis kandma määratud karistuse ning seda oleks piinlik võrrelda eesti meeste ja koolipoiste surma minemisega Vabadussõjas.

Külaline

#105

2014-02-15 14:19

EV põhiseadus kohustab igasuguse riigipiiri muutmise üle korraldama rahvaküsitluse (referendumi)

Külaline

#106

2014-02-16 21:11

Vähemalt põhiseadust peab austama ja sellest kinni pidama!

Külaline

#107

2014-02-17 05:42

Süda on rahul, et olen saanud midagigi teha reaalset oma meelsuse näitamiseks Eesti Riigi poolt!
meenutaja

#108 Põhiseadus

2014-02-17 05:48

Soovin, et rahva poolt riiki juhtima usaldatud inimesed austaksid ja peaksid esmatähtsaks põhiseaduse sätteid, mis on meile kõigile ÜLIM seadus. Kõige kõrgemad juhid on ju vande andnud-kas see on unustatud?

Külaline

#109

2014-02-17 12:58

Kõik riigikogulased, kes selle Eesti Vabaraiigi Põhiseadusega vastuolus oleva piirilepingu heaks kiidavad, on toime pannud riigireetmise ja neid tuleks karistada vastavalt nende sooritatud tegudele!

Külaline

#110

2014-02-17 13:19

Tänan, et sain võimaluse oma protesti väljendada!

Külaline

#111

2014-02-18 05:10

Minu vanaisa võitles vabadussõjas selle Eesti eest.Mingisugune seltskond on valmis alla kirjutama ükskõik millele.Põhjuseks arvatavasti omakasu või hirm mingisuguste hämarate tegude avalikustamise ees.
Rein

#112 Meeleavaldus piirimuutmislepingu vastu

2014-02-18 10:49

Täna, 18. veebruaril kell 16-18 pikett Tartu Raekoja platsil!

Külaline

#113

2014-02-18 17:25

Väga haiglane, et meie riiki juhivad ebaintelligentsed inimesed ning riigireeturid.

See postitus on eemaldatud tema autori poolt (Näita detaile)

2014-02-18 20:18


Dexxter

#115

2014-02-20 09:32

Nii palju siis sellest, et minu vanaonud ja vanaisa andsid elud kaitmsisel Eesti Wabariiki. Pidades lahinguid sinimägedel ja Lämmijärve - Peipsi kallastel. Ja mille nimel ? Selle, et see kingitakse ära ?! Nagu öeldakse :" hirm on see, mis mehe araks teeb !" Aga kindel see, et eks me kõik istume viitsütikuga pommi otsas.

Ja see, et Eesti 5e rikkaima EU riigi seas oleme vb mõeldi, et müüakse eesti venemaale maha, tingimusena, et Venemaast saab EU liige ja olemegi ju ... 5 esimese seas ....

Kahju ...

Külaline

#116

2014-02-26 19:54

Motlesin et Ma kolin tagasi Eestisse elama. Nuud paistab nagu Ma jaaks USA's,. Et tundub et Eesti President, Valis Minister jne, ning suur osa rahvas on loll. Pole mitte midagi oppinud 1939-40.A.
Lembit

#117 Re:

2014-03-02 10:41

Kuulge Eesti kottpüksid!

Veider kamp olete! Te isegi ei tea, kes on KAPO peadirektor, mida te siis esinete siin KOGU EEST RAHVA nimel?   HÄBI teiesuguste pärast!

 

Rein

#118

2014-03-02 11:40

Eesti kodanikud! EKK2 algatusrühm korraldab plakatitega meeleavalduse Tartu Rahu & Eesti Põhiseaduse kaitseks 3. märtsil kell 17 Vabaduse väljakul.
Kutsume rahvast kõikjal Eestis üles Eesti Vabariigi Põhiseaduse ja Tartu rahulepingu kaitseks välja astuma, samuti diskuteerima, millesse kaasataks meie poolt valitud rahvaesindajaid!
Me oleme pool aastat kaitsnud Vabaduse väljakul avalikult Tartu Rahu ja Eesti territoriaalset terviklikkust, seega ka Eesti Põhiseadust, mida RE ja IRL tahavad kavandatava piirileppe abil Venemaaga rikkuda! Me oleme ainukesed, kes on tõestanud tegudega oma usaldusväärsust!
Kuna valitsev võim pole reageerinud avalikele deklaratsioonidele, mis nõuavad Tartu Rahu kaitsmist ja piiriläbirääkimiste katkestamist, siis oleme loonud Eesti Kodanike Komiteed2, mille ülesandeks on algatada üle Eesti rahumeelne vastupanuliikumine – nagu piketid, streigid, massiline lahkumine võimuorganitest, k.a. ka rahvavaenulikest erakondadest.
Eesmärk on üleüldine streik, et viivitamatult läbi viia erakorralised Riigikogu valimised! Meil on valida ainult kahe võimaluse – Eesti rahva elu ja surma vahel. Elu nõuab meilt uusi samme! Astume siis need sammud ja päästame üheskoos Tartu Rahu ja omaenda tuleviku! Levita infot, loo kõikjal komiteesid, toeta rahaliselt – Lastekaitseklubi, arve EE611010052007517000 SEB
Eesti Kodanike Komiteed2 (EKK2) algatusrühm – Miina Hint (hintmiina@gmail.com), Heiki Kortspärn, Hannes Vanaküla, Veiko Rämmel, Osvald Sasko (55542270), Jaan Hatto, Ilme Loik, Ingvar Tšižikov (Vabade Kodanike Ühendus), Assar Sild

Külaline

#119

2014-03-09 16:05

Ühinen selle petitsiooniga.

Külaline

#120

2014-03-16 13:56

Eesti sünnitunnistus Tartu rahuleping on pädev dokument - de jure, de fakto.

Seda kõikvõimalikel juriidilistel tasanditel. Kooskõlas Eesti põhiseadusega ning rahvusvahelise õigusega.

Tartu rahu lepingust me ei või sammugi taganeda.

Rein

#121

2014-03-23 14:17

24. märtsil kell 17 Vabaduse väljakul (samuti 31. märtsil ja järgnevatel esmaspäevadel samal ajal sealsamas) meeleavaldus - Ei piirileppe ratifitseerimisele! Eesti kodanikud!
Teie kätes on Eestimaa saatus! Kas te tahate, et Eesti jääks vabaks, kaitstes Tartu Rahu ja Eesti territoriaalset terviklikkust või, loovutades ise suure osa oma territooriumist Venemaale, sattuda lähitulevikus jälle uuesti orjusse?
Krimmi hõivamine vene vägede poolt oli kõigest alguspauk.
Kes tegudega ei kaitse oma vabadust, kaotab selle!
Eesti võimud eiravad rahva enamuse tahet mitte ratifitseerida piirilepet, seepärast leiame, et tuleks viivitamatult läbi viia erakorralised Riigikogu valimised!
Levita infot, loo kõikjal komiteesid, toeta rahaliselt - Lastekaitseklubi, arve EE611010052007517000 SEB
Eesti Kodanike Komiteed2 (EKK2) algatusrühm 55637807

Peakorraldaja: Miina Hint (miina.hint@mail.ee)

Külaline

#122

2014-04-03 05:39

Rahaga ei saa toetada!(penskar)

Külaline

#123

2014-04-16 19:55

ise te ju neid jobusid pidevalt valite?:-o

Külaline

#124

2014-04-27 10:18

Me peame austama oma vanaisade ja vanavanaisade tahet elada sellel maal vabana piirides , mis on meie omad ! Eestlane ei lâhe naabrilt maad haarama ja seega on meie kodanikuôigus ja kohustus kaitsta oma maa piire .

Külaline

#125 Riigireetureid on alati!

2014-04-27 10:33

http://www.vorumaa24.ee/?id=4582&gid=78&lng=ee&view=page&k=0
Siit näha - enamus Eesti-Vene "piirilepingu" ratifitseerimise vastu või erapooletud

Esmaspäeval, 28. aprillil kell 17 Vabaduse väljakul meeleavaldus - Ei piirileppe ratifitseerimisele! Eesti kodanikud!
Teie kätes on Eestimaa saatus! Kas te tahate, et Eesti jääks vabaks, kaitstes Tartu Rahu ja Eesti territoriaalset terviklikkust või, loovutades ise suure osa oma territooriumist Venemaale, sattuda lähitulevikus jälle uuesti orjusse?
Krimmi hõivamine Vene vägede poolt oli kõigest alguspauk.
Kes tegudega ei kaitse oma vabadust, kaotab selle!
Eesti võimud eiravad rahva enamuse tahet mitte ratifitseerida piirilepet, seepärast leiame, et tuleks viivitamatult läbi viia erakorralised Riigikogu valimised!
Levita infot, loo kõikjal komiteesid, toeta rahaliselt - Lastekaitseklubi, arve EE611010052007517000 SEB
Eesti Kodanike Komiteed2 (EKK2) algatusrühm 55637807