UUS PÄEVAKOHANE KÜMNE MEHE AVALDUS


Külaline

/ #8

2015-08-03 07:17

Ma ei arva, et uue piirileppe sõlmimine Venemaaga ei ole põhimõtteliselt mõttekas ja võimalik, kuid 1) praegu ratifitseerimisele minev lepe on ühepoolne - Venemaa võtab kõik ja ei anna vastu midagi, ei territooriumi, ei kompensatsiooni kinnis- ja vallasvara omanikele ega ka Eesti Vabariigile; 2) lepinguid ei sõlmita ei terroristide ega sõjakurjategijatega - ja de facto kuulub tänane Venemaa administratsioon mõlemasse kategooriasse - seega on leping mitte kahepoolne vaid terroristidepoolne väljapressimine, mis ei anna Eestile mingeid garantiisid võrreldes olemasolevatega; ja 3) mis ehk kõige olulisem - vaata kuidas vaatad, aga kuna Eesti Vabariigi ja Venemaa vaheline piir on määratud Põhiseaduse Artikliga III ja täpselt, siis uue piirilepingu sõlmimine denonseerib Tartu Rahulepingu, seega peaks lepe olema kirjutatud nii, et muudetakse Tartu Rahulepingu Artiklit III, kusjuures see eeldab Eesti Vabariigi Põhiseaduse muutmist vastavalt Põhiseaduses sätestatud korrale. Kõige õigem oleks eelmiste valitsuste poolt sõlmitud lepete denonseerimine RK poolt, või siis vähemalt külmutamine (kasvõi viitega Krimmi annekteerimisele - s.t. kuni Venemaa ei näita, et ta lepingutest ka kinni peab, ei sõlmi me uut piirilepingut).