AVALIK KIRI EESTI VABARIIGI PEAMINISTRILE


Külaline

/ #2019 Lõpetage juba ära see vihkamise külvamine

2012-01-05 11:19

Inimesed oleme me kõik, sõltumata rahvusest ja sootunnustest.
Olen pärit sellisest kohast - Peipsi äärest (!!!), kus ühel pool teed oli eesti küla ja teisel pool teed oli põline vene küla .. koolgi oli eesti-vene kool, kus koolis käisid eraldi klassides nii eesti, kui vene lapsed. Saime kenasti hakkama ja saame siiani. Arusaamatu on nii meie poolele, kui vene keelt emakeelena tunnistavale poolele poliitikute tegevus ja selle riigi põhjalaskmine alates jevreiski sojusi astumisest, lõpetades nende jevreiskie dengi ehk juudiraha euro kehtestamisest ilma rahvaga nõu pidamata. Ahh jaa algus tehti ju varem, siis algusaastatel, kui see maailmarändur koos käsilastega (ehk siis president, keda rahvas ei valinud vaid erakonnad sinna panid ja peaminister oma meeskonnaga) tegid otsused, et igasugune majandus tuleb ohvriks tuua ''headele lääne'' suurkontsernidele ja nende majandushuvidele.
Kõik kisti ribadeks nn ülesehituse ja taastamise sildi all manipuleerides inimeste ahnuse ja egomaniakaalsusega.
Poliitika ja selle elluviijad on olnud algusest saati kõige hävitamise ja enese taskutäitmise teel. Ilmselt arvavad need isehakanud ''siniverelised'', et nemad ongi riik, et kui neil on taskud täis, siis ongi riik ''viie rikkama hulgas''. Arvestamata sellega, et mida rikkam on rahvas, seda rikkam on riik.

M. Salupere on kirjutanud ühe mõtlemapaneva analüüsi, mille siinkohal ära toon.

Ärge ajage segamini palka ja sissetulekut ühe isiku või leibkonnaliikme kohta. ESA enam kui 400-leheküljeline Eesti statistika aastaraamat 2011 piirdub vaid palkade statistika ja leibkonnaliikme kuu- ning aastakulutustega. Viimased olid 2007. aastal keskmiselt 3342 eurot (264,6 eurot kuus).
ESA ei koosta enam viis aastat sissetulekute analüüse ühe leibkonnaliikme kohta kümnendike ehk detsiilide kaupa, kuna need rikuksid klantspilti. Aga et me oleme majanduslikult taas "tõusnud" 2007. aasta tasemele, siis ei tohiks andmed oluliselt erineda. Need arvud on kroonides. Numbrirühmad vastavad detsiilidele I - X:
2007
Netosissetulek kokku 1 591.1 2 749.1 3 311.4 3 690.6 4 121.4 4 670.3 5 473.4 6 565.0 8 334.2 14 619.8
Sissetulek palgatööst 746.9 1 286.5 1 539.8 1 577.5 2 110.4 3 068.9 4 172.0 5 182.4 6 617.9 10 988.9
Tulu individuaalsest töisest tegevusest* 3.7 147.9 115.5 97.6 205.4 160.0 153.4 128.0 340.2 1 130.4
Siirded 812.0 1 225.6 1 609.5 1 913.6 1 734.1 1 287.5 902.7 883.6 973.5 1 193.7
..pension 516.3 883.0 1 376.6 1 738.5 1 478.3 1 014.8 679.0 586.4 625.5 592.2
..lapsetoetus 139.6 126.5 78.5 74.1 77.4 93.2 96.6 70.8 71.8 69.8
Muu sissetulek 28.5 89.1 46.6 101.9 71.5 153.9 245.3 371.0 402.6 1 306.8

61 000 leibkonna ehk esimese detsiili kogusissetulek ühe inimese kohta kuus oli seega 2007. a. ca 100 eurot. Aga just sellesse detsiili kuuluvad kõige arvukamad ja paljulapselised pered, ja neis kasvab üle 13% kõigist lastest. Parem pole olukord ka järgmises detsiilis. Seevastu kümnendas, valdavalt üheliikmeliste leibkondadega detsiilis on sissetulek ligi kümme korda kõrgem. Nii et tehke silmad lahti!

Muide, 2011.a. 440-lk kakskeelsest (eesti-inglise) Eesti Statistika aastaraamatust te neid numbreid ei leia, kuid huvitav on lk 125 leibkondade jaotuse tabel, millest selgub, et lastega leibkondi on ca 160 000 (609 tuhandest, seega veidi rohkem kui neljandik leibkondadest). Edasi loetletakse ühe (50 000), kahe (34 000) ja kolme või enama lapsega (10 500) paare, “unustades” arvestusest välja üksikvanemaga leibkonnad. Lihtne matemaatika näitab, et neid peab olema üle 65 000. Aga häbi statistikutele! Tekstis on küll ühes kohas öeldud, et kaks kolmandikku üksikvanemaga peredest elavad vaesusriskis

Rahvusvahelise statistika järgi on vaesuspiir 60% aasta ekvivalentnetosissetuleku mediaanist ühe leibkonnaliikme kohta. Mediaan tähendab summat, millest pooled inimesed saavad vähem ja pooled rohkem. Ekvivalentnetosissetulek tähendab kogu sissetulekut ühe inimese kohta: palk, pensionid, toetused, omatoodang (toit) jm.
Statistikaameti kodulehe andmerägastikust võib igaüks, kes viitsib; leida, et 2010. aastal oli aasta keskmine netosissetulek ühe inimese kohta 6570.37 eurot, sellest mediaan 5597.89 ja vaesuspiir 3358.75. Mina sain seda 12-ga jagades kuu vaesuspiiriks 263 eurot.

. 2007. aasta arvestuslik elatusmiinimum oli 2348 krooni (150 eurot) ja minimaalse toidukorvi maksumus 66 eurot kuus. Niipalju saavad toidule kulutada leibkonnad alates V sissetulekudetsiilist, esimeses detsiilis aga jäävad toidukulud alla poole vajalikust miinimumist, tervislikust toitumisest ei saa rääkidagi
Ja kes veel julgeb öelda, et meil pole nälgivaid lapsi?

----------------------------------------------------------------------------------------

Selle kõigeni on meid viinud poliitika, mille on ülaltoodud mõtteviisi selgelt väljendanud enamvähem kõik poliitikud eesotsas Andruusius Ansiipiusega. Pole vahet, mis rahvusest on inimene, kui ta elab siin territooriumil ja tema esivanemad on ka siin elanud, keeleliselt oleme siiani hakkama saanud ja saame edaspidi samuti .. tönkame seda vene keelt ise ja tönkavad nemad ka meie keelt.
Arusaamatuks mõlemale poolele jääb aga kõike hävitav poliitiline tegevus, alates pereväärtuste hävitamisest, lõpetades riigi maha müümisega omakasu ja ahnus on poliitilise joone ja ellu viijate peamiseks loosungiteks. Ja seda nimetatakse kõlava nimega ''demokraatia''

Südamelt sai ka siin keskkonnas ära öeldud osa sellest , mis juba pikki aastaid hinge närib. Siiani olen erakonnatu ja parteitu! Kui siis kuulun ma Fred Jüssiga ühte parteisse ehk ''vaikuse parteisse'' ja kauni kodumaa metsade-jõgede-järvede ''parteisse''. Seniks, kuniks neid veel on alles igale siinse riigi kodanikule ja pole muudetud aedikuteks ''eravalduse'' maruomanike-egosiltidega ..

Siiani ei tunne ei eestlaste ega venelaste hulgas ühtegi inimest, kes oleks nende isamamüüjate ega ka teiste sarnaste konnadega või parteidega ühinenud või vägisi sinna liidetud.

Ja nüüd võite mind selle arvamuse eest hukka mõistma hakata või selle sinatse kirjutise siit eemaldada.