AVALIK KIRI EESTI VABARIIGI PEAMINISTRILE


Külaline

/ #2140

2012-01-31 12:03

Petitsioon on koostatud arukalt, esile on toodud kahjuks ainult osa peaministri möödalaskmistest. Leian, et on vajalik koostada täielik kirjeldus Ansipi poolt tehtud vigadest, tema lubaduste mittetäitmistest ja rahvale kahjulike otsuste vastuvõtmiseks. Samuti leian, et oma tegevusega on A.Ansip korduvalt sooritanud kuritegusid- nimelt kuritarvitanud ametiseisundit, millega on tekitanud olulist kahju Eesti elanikkonnale ning leian, et ta ei peaks mitte ainult tagasi astuma, vaid ka kriminaalvastutusele võetama. Aitab juba tsaari mängimisest! Õige on ka see, mis on öeldud ministrite kohta- nende puhul ei kehti nõuded, mis esitatakse avaliku teenistuse ametnikele. Absurd- kõrghariduseta justiitsminister!Siseminister, kes ei saa aru, millega on tal tegemist... " Snaiper" Laar kaitseminister? Ja samas vaimus edasi. Usun, et Eestis on piisavalt kainelt mõtlevaid, haritud ja ausaid kodanikke, kes suudavad riigi ja rahva heaks midagi kordea saata.